Přestěhování části společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. a změna telefonních čísel

29.10.2012

Přestěhování části společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. a změna telefonních čísel

Dne 29. 10. 2012 došlo k přestěhování vedení a části administrativy společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. do její nové provozovny nacházející se  v administrativní budově NORDICA na adrese Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. Sídlo společnosti (včetně korespondenční adresy) tím není dotčeno a zůstává beze změny.

Současně dochází ve společnosti ke změně všech telefonních kontaktů společnosti. Číslo telefonu na centrální sekretariát v budově NORDICA je:  +420 595 696 077, další údaje o kontaktech naleznete na webové stránce společnosti v sekci „Kontakty“.

Aktuality