Projekt OP PIK - Náhrada měničů Ward - Leonard II

24.2.2022

Projekt OP PIK - Náhrada měničů Ward - Leonard II

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizuje společnost Vítkovice STEEL, a. s. projekt pod názvem „Náhrada měničů Ward – Leonard II“ Číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017753.

Cílem projektu je nahradit stávající rotační měniče Ward-Leonard pro pohony válcovací linky na těžké profilové trati (TPT) moderními polovodičovými měniči. Realizací projektu dojde k úsporám spotřeby elektrické energie a provozní vody.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.

 

Aktuality