Setkání vedení společnosti s předsedou ČMKOS Josefem Středulou

5.2.2020

Setkání vedení společnosti s předsedou ČMKOS Josefem Středulou

v pondělí dne 3. února 2020 proběhlo setkání zástupců vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., konkrétně členů představenstva PhDr. Kateřiny Nogolové a Ing. Radka Strouhala s předsedou ČMKOS Josefem Středulou. Návštěvu a setkání zorganizoval předseda Hutnické sekce OS KOVO pan Roman Ďurčo.

 

Hlavními body neformálního setkání bylo kromě nostalgického návratu předsedy Středuly do domovské společnosti zejména diskuse nad aktuálními tématy politickými ve vztahu k fungování společnosti VÍTKOVICE STEEL a jejího působení nejen na regionální úrovni.

 

Ocelářství se v posledních měsících potýká s výraznými obtížemi, což společnost VÍTKOVICE STEEL a.s. zatím nijak výrazně nepociťuje, díky svému typu produktového portfolia spíše naopak. Nicméně bylo dobré otevřít otázku možných budoucích rizik vyplývajících z výsledku např. jednání USA a Číny o další možné spolupráci, o postupu EU a samotné České republiky ve vazbě na tzv. „Green-Deal“, tedy zejména ve vazbě na environmentální tlaky, které jsou v konkrétních případech pro společnosti typu VÍTKOVICE STEEL, a. s., dosti obtížně řešitelné, díky závazkům z historie, otevřela se okrajově i otázka kolektivní smlouvy vyššího stupně a dále…

 

Společnost představila své investiční záměry do nejbližších let a zároveň zmínila zásadní vazby na vývoj politicko-ekonomické situace. Oproti jiným společnostem působícím v regionu se zatím pokles v ocelářství společnosti nijak výrazně netýká, nicméně je nutné stresovat konkrétní témata jako je např. podpora lokálních výrobců nejen v České republice, ale Evropě obecně a to na širší politické platformě. Je nutné podpořit tradiční zaměstnavatele, jako jsou hutní a ocelářské společnosti ve vazbě na novou vlnu tlaků v oblasti životního prostředí apod.

V daných otázkách panovala převážná shoda, zároveň i sladění případných společných kroků k otevírání veřejné diskuse na lokální, celorepublikové i evropské úrovni.

Shoda v neustálé udržitelnosti nejen produkce, ale i zaměstnanosti do dalších let se po té převedla do neformálního dialogu nad aktuálními výzvami výroby a celé setkání bylo uzavřeno prohlídkou hlavních výrobních tratí: těžká profilová trať, nosná oblast pro výrobu tzv. štětovnic a dále pak trať kvarto pro výrobu vysoce jakostních tlustých plechů.

Aktuality