VÍTKOVICE STEEL zachrání v průměru 4 stromy každý den

7.9.2021

VÍTKOVICE STEEL zachrání v průměru 4 stromy každý den

Vzhledem k nepříznivému vývoji cen surovin a energií jsme hledali optimální řešení, jak vyřešit situaci s optimalizací spotřeby základního dřeva. Z analýzy dat jsme identifikovali vysokou nákladovou položku na nákup podkladového dřeva. Optimalizaci spotřeby dřeva jsme rozdělili do dvou etap. V první fázi jsme navrhli optimální velikost nového podkladového dřeva, přičemž zmenšením délek a průřezu bychom ušetřili 46 % objemu. V celkových číslech bude roční úspora činit 1179 m3 řeziva, což odpovídá 4,5 ha lesního porostu a průměrně 4 ušetřeným stromům každý den. Výsledný efekt je nejen ekonomický, ale také ekologický. V dnešní době globálních klimatických změn je každý zachráněný strom velmi důležitý pro udržitelný rozvoj budoucích generací.

Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. je přední evropský výrobce válcovaných výrobku z oceli a největší výrobce ocelových plechů v České republice. Jsme rádi, že můžeme být významnou ekologicky smýšlející společností na Ostravsku.

Aktuality