Zkušební laboratoře

Akreditované Zkušební laboratoře VÍTKOVICE STEEL č. 1634
Zkušební laboratoře VÍTKOVICE STEEL jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s na základě plnění požadavků normy EN ISO/IEC 17025:2005. Zkušební laboratoře VÍTKOVICE STEEL jsou členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří,z. s.
Laboratoře jsou součástí organizační struktury společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. a v rámci své činnosti se dlouhodobě aktivně podílejí na zkoušení mechanických vlastností produktů portfolia VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Zpět na seznam fotogalerií