EVRAZ OZNAMUJE FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2009

31.3.2010

EVRAZ OZNAMUJE FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2009

31. března 2010 - Evraz Group S.A. (LSE: EVR) dnes oznamuje své auditované finanční výsledky za rok končící datem 31. prosince 2009.

Hlavní body finančního roku 2009:

Finanční ukazatele:

 • Konsolidované výnosy dosáhly výše 9,772 miliard USD
 • Konsolidovaná upravená EBITDA činila 1,237 miliard USD
 • Čistá ztráta představovala 1,261 miliard USD (tato částka odpovídá čisté ztrátě 207 milionů USD před změnou účetních pravidel1)
 • Provozní peněžní tok činil 1,700 miliard USD.
 • Celkové zadlužení představovalo 7,923 miliard USD, což znamená pokles o 2,063 miliard USD oproti 9,986 miliardám USD k31. prosinci 2008.

Ocel:

 • Výroba surové oceli představovala 15,3 milionů tun (oproti 17,7 milionům tun vr. 2008).
 • Objem celkového odbytu oceli činil 14,3 milionů tun (oproti 17,0 milionům tun vr. 2008).
 • Konsolidované výnosy vsegmentu oceli dosáhly výše 8,978 miliard USD (17,925 miliard USD vr. 2008)
 • Vprvním pololetí roku 2009 byl ukončen provoz neefektivních pracovišť, snížen stav zásob a zredukovány náklady a CAPEX.
 • Ve druhém pololetí roku 2009 bylo vdůsledku oživení poptávky zvýšeno využití stávajících kapacit.

Těžba:

 • Bylo vytěženo 17,4 milionů tun železné rudy (18,9 milionů tun v r. 2008).
 • Produkce koksovatelného uhlí představovala 10,3 milionů tun (9,1 milionů tun vr. 2008)
 • Těžba uhlí pro tepelné zpracování činila 4,1 milionů tun (4,9 milionů tun v r. 2008).
 • Konsolidované výnosy ztěžby dosáhly výše 1,456 miliard USD (3,634 miliard USD v r. 2008).
 • Vprvním pololetí roku 2009 byly sníženy náklady a těžba byla omezena na minimum.
 • Ve druhém pololetí roku 2009 se díky oživení poptávky těžba zvýšila.

Vanad:

 • Primární produkce vanadu dosáhla 22 200 tun (26 400 tun vr. 2008).
 • Objem prodeje produktů zvanadu činil 18 400 tun (26400 tun vr. 2008).
 • Výnosy vsegmentu vanadu dosahovaly 363 milionů USD (1,206 miliardy USD vr. 2008).
 • Vprvním pololetí roku 2009 byl snížen stav zásob a provozní náklady.
 • Ve druhém pololetí roku 2009 produkce vzrostla díky oživení poptávky.

Rozvoj společnosti:

 • Dokončen proces akvizice ruské společnosti Vanady-Tula, která zpracovává vanadovou strusku.
 • Akvizice Chemzone, distribuční sítě pro ocel Carbofer vRusku.
 • Převod 26 % podílu ve společnosti Mapochs Mine místním partnerům vJihoafrické republice vrámci vládního programu Black Economic Empowerment (BEE).
 • Vbřeznu 2010 úspěšná účast ve výběrovém řízení pro těžbu vnalezišti koksovatelného uhlí v Mezhegey.

Více informací naleznete v anglickém originálu tiskové zprávy.

# # #

Pro další informace kontaktujte:

Crest Communications

Lenka Míčková, Andrea Pitronová
Tel: + 420 222 927 111
lenka.mickova@crestcom.cz
andrea.pitronova@crestcom.cz

Evraz Group S.A.

Alexander Boreyko
Director, Investor Relations
Tel: +7 495 232 1370
IR@evraz.com

Evraz Group S. A. je jednou z předních vertikálně integrovaných ocelářských, těžařských společností a producentů vanadu operující v Ruské federaci, na Ukrajině, v Evropě, v USA, v Kanadě a Jižní Africe. Společnost je v současné době patnáctým největším výrobcem oceli na světě. Pro další informace navštivte http://www.evraz.com/

1) Je třeba brát na vědomí, že zatímco dodatečné snížení hodnoty o 76 milionů USD (nulový vliv daně z příjmů) a schodek z revaluace 420 milionů USD (očištěno o vliv daně z příjmů 144 milionů USD) přiznané formou změny účetních pravidel jsou jednorázové položky, nárůst odpisů o 558 milionů USD (očištěno o vliv daně z příjmů 148 milionů USD), který je důsledkem změny účetních pravidel, ovlivní naši ziskovost v budoucnu.

Aktuality