KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VE VÍTKOVICE STEEL JE PODEPSÁNA

12.1.2005

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VE VÍTKOVICE STEEL JE PODEPSÁNA

Po dlouhých a náročných jednáních byla dnes dopoledne ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s., stvrzena podpisy obou jednajících stran kolektivní smlouva pro letošní rok. Již v loňském roce byla podepsána kolektivní smlouva platná na léta 2004 – 2006, zásadní jednání proto probíhala především o finanční části této smlouvy.

„Asi nejdůležitějším výsledkem jednání je schválený růst mzdových tarifů, a to o 5,5 procenta oproti roku 2004. Pro srovnání v roce 2004 činil růst tarifních mezd oproti roku 2003 celkem 3,5 %,“ komentuje výsledky Jan Polzer, personální ředitel VÍTKOVICE STEEL, a. s. Předseda základní organizace této společnosti pan Rostislav Fromelius dodává: ,,Do kolektivního vyjednávání jsme vstupovali koncem roku 2004 s návrhem 8% nárůstu mzdových tarifů. A i přesto, že jednání byla náročná, probíhala nanejvýš korektně. Nakonec jsme dospěli ke kompromisu, který je pro obě strany přijatelný.“ Zvýšeny byly také příplatky za práci v noci ze 14 Kč na 15 Kč, příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí ze 7 Kč na 7,50 Kč a odměny při skončení prvního pracovního poměru při splnění stanovených podmínek z 10 000 Kč až na 15 000 Kč. Zvýšení se dočkají také zaměstnanci, kterým náleží odměna u příležitosti životního či pracovního jubilea. ,,Nově bylo schváleno i zvýšené odstupné pro samoživitelky a zaměstnance zdravotně postižené zařazené do organizačních změn, a to až na 12–ti násobek mzdy nad rámec zákonného odstupného a odstupného za odpracovaná léta ve firmě,“ dodává Jan Polzer.

Dobrou zprávou pro zaměstnance této hutní společnosti je i zvýšení mimořádných odměn za podíl na růstu přidané hodnoty, a to v prvním pásmu do 3% o 300 Kč, a v druhém a třetím pásmu - nad 3% a nad 5 % - se tyto odměny zvýší až o 1 000 Kč. ,,Díky těmto odměnám bylo jen za 3.čtvrtletí roku 2004 zaměstnancům vyplaceno v říjnových výplatách více než 6 milionů korun, v průměru 4000 Kč na osobu. A přestože dosud neznáme hospodářské výsledky za 4. čtvrtletí, podle odhadovaných čísel se dá předpokládat, že mimořádné odměny za toto období budou zaměstnancům vyplaceny opět v maximální výši,“ konstatuje Jan Polzer.

Z dřívějších výhod zůstává zhruba 1 580 zaměstnancům VÍTKOVICE STEEL, a. s., i nadále nárok na pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování a na penzijní připojištění – oba byly v pololetí loňského roku zvýšeny. Průměrná mzda v této společnosti dosáhla v roce 2004 zhruba 21 680 korun.

Aktuality