MILIARDOVÝ ZISK SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL

7.7.2005

MILIARDOVÝ ZISK SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL

Společnost VÍTKOVICE STEEL, a. s., jejíž privatizace v těchto dnech vrcholí, dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku při tržbách za vlastní výrobky a služby 4 199,9 mil. Kč rekordního výsledku hospodaření, a to 938,8 mil.Kč. Ve srovnání s loňským rokem, kdy společnost VÍTKOVICE STEEL zaznamenala za stejné období zisk 184,9 mil. Kč, je letošní výsledek hospodaření za první kvartál téměř o 754 mil. Kč vyšší. Loňské tržby za první tři měsíce přitom činily 2 389,3 mil. Kč.

„Výrazně pozitivní změny těchto ukazatelů jsou důkazem, že restrukturalizace společnosti, souběžně s celosvětovým ocelářským boomem, přinesly své výsledky. Firma se tak díky své produktivitě a vysoké rentabilitě stává velmi dobrým hráčem na hutnickém trhu,“ říká Ing. Vladimír Bail, Ph.D., předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE STEEL, a. s. Úspěch a rozvoj společnosti potvrzuje mimo jiné i nárůst přidané hodnoty. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2004, kdy přidaná hodnota činila zhruba 386 mil. Kč, stouplo toto číslo v letošním roce více než trojnásobně, a to na 1 217 mil. Kč.

,,Naše pozitivní ekonomické výsledky přímo formovala mimořádná tržní situace na ocelářském trhu,“ říká Ing. Bail a pokračuje: „A přestože v současné době je v oblasti hutnictví avizována již mírná recese, společnost VÍTKOVICE STEEL ani ve druhém čtvrtletí letošního roku nezaznamenala žádný výrazný pokles svých dodávek. Předpokládaný hospodářský výsledek za první pololetí roku by tak mohl dosáhnout téměř 1,8 mld. Kč.“

Společnost VÍTKOVICE STEEL, a. s., má nyní 1580 zaměstnanců, z toho v klíčových provozech jich pracuje přibližně 1200 – zhruba 400 v ocelárně, 800 ve válcovnách. Tato ostravská huť je výrobcem oceli a válcovaných výrobků (tlustých plechů, těžkých a středních profilů, tvarových výpalků). V oblasti tlustých plechů se řadí k nejvýznamnějším evropským producentům. V České republice je jejich dominantním výrobcem. Perspektivní výrobní portfolio doplňují štětovnice. Na domácím trhu jsou VÍTKOVICE STEEL jejich exklusivním výrobcem, část produkce je určena na export.

Aktuality