Nadační fond Evraz rozdělil v Moravskoslezském kraji 8,9 milionů Kč

17.12.2010

Nadační fond Evraz rozdělil v Moravskoslezském kraji 8,9 milionů Kč

Ostrava 17. prosince 2010. V ostravském Clarion Congress Hotelu převzali zástupci neziskových organizací z Moravskoslezského kraje darovací smlouvy od Nadačního fondu Evraz v celkové výši téměř 9 mil. Kč. Správní rada fondu vybrala 42 projektů z celkem 99 žádostí o příspěvek.

Nadační fond Evraz byl zřízen v roce 2006 za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje, a to zejména projektů ze sociální oblasti, kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, sportu a podnikatelského prostředí. Zřizovatelem Nadačního fondu Evraz je EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. „I letos jsme podpořili organizace, které se věnují hendikepovaným dětem a mládeži. Při výběru projektů jsme se zaměřili na pomoc co největšímu počtu dětí, proto jsme vybrali celkem 42 projektů. Mezi nimi jsou i projekty, které se nacházejí v naší blízkosti, protože se snažíme být dobrými sousedy," sdělil předseda správní rady Nadačního fondu Evraz Ing. Zbyněk Kvapík, MBA.

Mezi úspěšné žadatele se například zařadil Odborný léčebný ústav v Metylovicích, který díky příspěvku Nadačního fondu Evraz vybuduje bezbariérový přístup k bazénu. Ten budou moci využívat i dětští pacienti na vozíčku. Nadační fond Evraz rovněž podpořil u několika organizací roční běh tzv. canisterapie (léčebný kontakt se psem) či hipoterapie (léčebná jízda na koni). Finance z nadačního fondu poputují také do několika speciálních škol a školek, které se věnují dětem s hendikepy v celém Moravskoslezském kraji. V neposlední řadě nadační fond podpořil nákupem přístrojů nemocnice v Havířově, v Novém Jičíně a Opavě.

###

 

Další informace:

Jaromír Krišica, tiskový mluvčí
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
+420 603 543 572
krisica@crestcom.cz

Produkce společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL je zaměřena na ocel a ocelové výrobky - tlusté plechy, těžké a střední profily a tvarové výpalky z tlustých plechů. Cílem společnosti je pokračovat ve zvyšování prodejů výrobků s vysokou přidanou hodnotou, což jsou například dodávky plechů pro produktovody. Díky významné podpoře EVRAZ Group a její silné pozici na ruském a světovém ocelářském trhu vstoupila společnost úspěšně také na ruský trh produktovodů. V oblasti tlustých plechů je EVRAZ VÍTKOVICE STEEL hlavním evropským výrobcem a dominantním výrobcem v České republice. Nejdůležitějším výrobkem válcovny profilů jsou štětovnice, které tvoří 75 % podílu výroby válcovny. Společnost je jediným výrobcem tohoto produktu na domácím trhu a drží 90% tržní podíl.

EVRAZ Group S. A. je přední vertikálně integrovaná ocelářská, těžařská společnost a producent vanadu operující v Ruské federaci, na Ukrajině, v Evropě,  USA,  Kanadě a Jižní Africe. Společnost byla zařazena jako 14. největší výrobce oceli na světě dle výroby 15,3 mil. tun surové oceli v roce 2009. Těžařská aktiva pokrývají 100 % vlastní spotřeby železné rudy a spotřeby koksovatelného uhlí. V roce 2009 dosáhly konsolidované výnosy výše 9,772 miliard USD, konsolidovaná upravená EBITDA činila 1,237 miliard USD.

Aktuality