Nadační fond Evraz zlepšuje dětskou lékařskou péči

5.5.2010

Nadační fond Evraz zlepšuje dětskou lékařskou péči

Ostrava 5. května 2010. Dnes došlo v Klinice dětské neurologie FN Ostrava ke slavnostnímu předání sonografického přístroje pro vyšetření mozkových struktur u dětí. Přístroj v hodnotě 1,5 mil. Kč, který byl zakoupen z prostředků NADAČNÍHO FONDU EVRAZ, bude sloužit všem dětským pacientům ve spádové oblasti Moravskoslezského kraje. Tento projekt je největším z celkové částky 8,9 mil. Kč, která byla NADAČNÍM FONDEM EVRAZ poskytnuta pro tento rok k realizaci 39 projektů, které pomáhají hendikepovaným dětem a mládeži, zejména v oblasti postižení dětskou mozkovou obrnou.

Technickou dokumentaci k přístroji předal do rukou přednostky Kliniky dětské neurologie FN Ostrava MUDr. Marie Kunčíkové, předseda správní rady NADAČNÍHO FONDU EVRAZ Ing. Z. Kvapík, MBA. Nový sonografický přístroj pro vyšetření mozkových struktur bude sloužit k doplnění péče o děti s dětskou mozkovou obrnou od nejranějšího období. Umožňuje pravidelné sledování vývoje dětí a posouzení efektu léčby patologických stavů z rizikových těhotenství včetně nedonošených dětí po následném údobí dětského a adolescentního věku. Bude sloužit cca 300 dětským pacientům ročně ze spádové oblasti moravskoslezského kraje.

Mezi dalšími 39 projekty podpořené z tohoto fondu v oblasti podpory zdraví u dětí je například  projekt sportovní areál pro děti s neurologickým postižením v Odborném léčebném ústavu Metylovice, který bude otevřen cca za měsíc nebo pořízení speciálních komunikačních pomůcek SUPER TALKER pro Dětský rehabilitační stacionář Městské nemocnice Ostrava. Ty slouží pro hendikepované děti, které mají problém komunikovat s okolím.

NADAČNÍ FOND EVRAZ byl zřízen v roce 2006 za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje, a to zejména projektů ze sociální oblasti, kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, sportu a podnikatelského prostředí. Zřizovatelem Nadačního fondu Evraz je EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Letos je kladen  důraz zejména na oblast podpory subjektů, které se zaobírají pomocí hendikepovaným dětem a mládeži, zejména v oblasti postižení dětskou mozkovou obrnou.

Další informace:
Jaromír Krišica, tiskový mluvčí
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
+420 603 543 572
krisica@crestcom.cz

Produkce společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL je zaměřena na ocel a ocelové výrobky - tlusté plechy, těžké a střední profily a tvarové výpalky z tlustých plechů. Cílem společnosti je pokračovat ve zvyšování prodejů výrobků s vysokou přidanou hodnotou, což jsou například dodávky plechů pro produktovody. Díky významné podpoře Evraz Group a její silné pozici na ruském a světovém ocelářském trhu vstoupila společnost úspěšně také na ruský trh produktovodů. V oblasti tlustých plechů je EVRAZ VÍTKOVICE STEEL hlavním evropským výrobcem a dominantním výrobcem v České republice. Nejdůležitějším výrobkem válcovny profilů jsou štětovnice, které tvoří 65 % podílu výroby válcovny. Společnost je jediným výrobcem tohoto produktu na domácím trhu a drží 90 % tržního podílu.

Evraz Group S. A. je přední vertikálně integrovaná ocelářská, těžařská společnost a producent vanadu operující v Ruské federaci, na Ukrajině, v Evropě,  USA,  Kanadě a Jižní Africe. Společnost byla zařazena jako patnáctý největší výrobce oceli na světě dle výroby 17,7 mil. tun surové oceli v roce 2008. V roce 2009 Evraz Group vyrobil 15,3 mil. tun surové oceli a 14,3 milionů tun výrobků z válcované oceli. Těžařská aktiva pokrývají 100 % vlastní spotřeby železné rudy a spotřeby koksovatelného uhlí. V roce 2009 dosáhly konsolidované výnosy výše 9,772 miliard USD, konsolidovaná upravená EBITDA činila 1,237 miliard USD.

Aktuality