Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podpoří v roce 2015 neziskové organizace v Moravskoslezském kraji ve výši 6,7 mil. Kč

16.12.2014

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podpoří v roce 2015 neziskové organizace v Moravskoslezském kraji ve výši 6,7 mil. Kč

Zástupci neziskových organizací i soukromé osoby z Moravskoslezského kraje se 16. prosince 2014 sešli v ostravském hotelu MERCURE s vedením Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL (NFVS), aby podepsali darovací smlouvy na financování svých projektů. Na základě výzvy NFVS bylo podáno 160 žádostí, z nichž vybrala správní rada fondu 24 projektů, které obdrží celkem 6,2 mil. Kč.  Spolu s dvanácti tzv. zaměstnaneckými projekty v hodnotě 474 tisíc korun tak bylo rozděleno celkem 6,7 mil korun na 36 projektů, které mají za cíl pomoci Moravskoslezskému kraji. 

Oproti dřívějším aktivitám v oblasti péče o zdraví, sportu či sociálních potřeb, rozšířil v tomto roce NFVS oblast podpory na projekty týkající se péče o seniory nebo vědy a výzkumu. I nadále fond podporuje organizace, které se svou činností zaměřují na pacienty s dětskou mozkovou obrnou. Úspěšní žadatelé o finance z NFVS pocházejí z různých obcí napříč Moravskoslezského kraje: Ostrava, Havířov, Orlová, Hlučín, Kravaře, Kopřivnice a.j. Rozsah pomoci je opravdu široký a mezi podpořenými organizacemi můžete najít projekt pro zkvalitnění péče o novorozence prostřednictvím převozového  inkubátoru pro Městskou nemocnici Ostrava, hřiště pro seniory v Havířově, podporu Ostravské univerzity při výzkumu vlivu iontů těžkých kovů na zdraví člověka nebo projekt „Motýlí louky“ v ZOO Ostrava.

Předseda správní rady NFVS Dmitrij Ščuka sdělil: „Původně jsme tento rok vyčlenili na podporu projektů 6 milionů korun, nicméně množství a kvalita projektů nás přesvědčila, že pro neziskové organizace v Moravskoslezském kraji uvolníme další milion korun.“

Už potřetí ve své historii daroval NFVS finance i na projekty programu „Lidé ze Steelu pomáhají“, které nominovali zaměstnanci zřizovatele fondu, společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. Podmínkou byla aktivní účast žadatele-zaměstnance na realizaci projektu. Došlé žádosti ve výši maximálně 50.000 Kč nejprve posuzovala tzv. Poradní komise, složená ze zaměstnanců společnosti, která posléze doporučila správní radě NFVS podpořit nebo nepodpořit vybrané projekty. Členka správní rady NFVS, Hana Hoblíková, která je současně HR ředitelkou VÍTKOVICE STEEL, a.s. řekla: „Těší nás, že máme mezi sebou zaměstnance, kteří si umí najít volný čas a chtějí pomoci jiným.“

Dvanáct zaměstnaneckých projektů získalo letos dohromady 474 tis. Kč a pochází především z oblasti podpory sportu pro děti a využití volného času.

###

Kontakt pro média:

Jaromír Krišica
tiskový mluvčí
+420 603 543 572
press@vitkovicesteel.com
www.vitkovicesteel.com

 

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL, jehož zřizovatelem je VÍTKOVICE STEEL, a.s., je nástupcem Nadačního fondu EVRAZ, který byl založen v roce 2006 za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje. Nadační fond VÍTKOVICE STEEL se věnuje projektům ze sociální oblasti a zdravotnictví, vědy, výzkumu a vzdělávání, kultury a sportu. 

Aktuality