Platové tarify v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL vzrostou v roce 2011 o 2,7 %

27.1.2011

Platové tarify v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL vzrostou v roce 2011 o 2,7 %

27. 1. 2011 - Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL se s odbory dohodla na dodatku ke kolektivní smlouvě pro rok 2011. Dodatek zvýší platové tarify v roce 2011 o 2,7 % ve srovnání s minulým rokem.

„Jsem velmi rád, že se podařilo dosáhnout férové a oboustranně přijatelné dohody," řekl Ing. Zbyněk Kvapík, MBA, generální ředitel a předseda představenstva EVRAZ VÍTKOVICE STEEL. „Těší nás, že náš dialog s vedením společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL byl konstruktivní," říká Zdeněk Kološ, místopředseda OS KOVO. „Obě strany se snažily o dosažení nejvhodnějšího řešení s výhledem pomalého ekonomického oživení. Finální verze kolektivní smlouvy je za současných podmínek dobrý realistický výsledek."

Dodatek ke kolektivní smlouvě je účinný od 1. 1. 2011.

###

Pro vice informací kontaktujte:

Crest Communications
Lenka Míčková, Andrea Pitronová                 
Tel.: + 420 222 927 111                         
lenka.mickova@crestcom.cz
andrea.pitronova@crestcom.cz

Crest Communications Ostrava
Jaromír Krišica
Tel.: +420 603 543 572
krisica@crestcom.cz

Evraz Group S.A.
Alex Agoureev
VP, Public Relations
Tel.: +7 985 122 4822
media@evraz.com

Produkce společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL je zaměřena na ocel a ocelové výrobky - tlusté plechy, těžké a střední profily a tvarové výpalky z tlustých plechů. Cílem společnosti je pokračovat ve zvyšování prodejů výrobků s vysokou přidanou hodnotou, což jsou například dodávky plechů pro produktovody. Díky významné podpoře Evraz Group a její silné pozici na ruském a světovém ocelářském trhu vstoupila společnost úspěšně také na ruský trh produktovodů. V oblasti tlustých plechů je EVRAZ VÍTKOVICE STEEL hlavním evropským výrobcem a dominantním výrobcem v České republice. Nejdůležitějším výrobkem válcovny profilů jsou štětovnice, které tvoří 75 % podílu výroby válcovny. Společnost je jediným výrobcem tohoto produktu na domácím trhu a drží 90 % tržního podílu.

Evraz Group S. A. je přední vertikálně integrovaná ocelářská, těžařská společnost a producent vanadu operující v Ruské federaci, na Ukrajině, v Evropě,  USA,  Kanadě a Jižní Africe. Společnost byla zařazena jako 14. největší výrobce oceli na světě dle výroby 15,3 mil. tun surové oceli v roce 2009. Těžařská aktiva pokrývají 100 % vlastní spotřeby železné rudy a spotřeby koksovatelného uhlí. Za první tři čtvrtletí roku 2010 dosáhly konsolidované výnosy výše 9,729 miliard USD, konsolidovaná upravená EBITDA činila 1,766 miliard USD.

Aktuality