RECESE NA PLECHY VYŠŠÍCH JAKOSTÍ NEPLATÍ

11.10.2005

RECESE NA PLECHY VYŠŠÍCH JAKOSTÍ NEPLATÍ

Akciová společnost VÍTKOVICE STEEL již tradičně dodává své plechy do oblasti energetiky. Od roku 2004 však tato významná ostravská huť proniká se svými produkty z vyšších jakostí do dalšího zajímavého oboru, a to do „dopravy“ energetických médií, jako jsou ropa, zemní plyn a další.

Výroba tlustých ocelových plechů těchto vyšších jakostí, které jsou určeny například pro podélně svařované trubky produktovodů a plynovodů, však musí splňovat přísná kritéria normy certifikační společnosti API i náročného systému kontroly, který vyžaduje naprostou přesnost ve všech výrobních etapách i přesný kontrolní systém. V České republice tyto speciální plechy válcované za tepla vyrábí a dodává jako jediná hutní firma právě společnost VÍTKOVICE STEEL, která je certifikovaným dodavatelem plechů pro ropný průmysl.

„Naším cílem je trvale vyrábět plechy pro produktovody v požadovaných vysokých jakostech a zařadit tento sortiment do stávajícího portfolia výrobků společnosti VÍTKOVICE STEEL,“ vysvětluje Ing. Vladimír Bail, Ph.D., předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE STEEL, a. s. „V loňském roce činil podíl tohoto sortimentu 2 % z celkové produkce plechů naší firmy, v letošním roce dosáhne tento podíl cca 11 % a v roce 2006 předpokládáme nárůst o dalších 6-8 %,“ dodává Ing. Bail.

Pilotním projektem v tomto speciálním oboru byla zakázka na dodávku 13 tis. tun plechů pro produktovody pro egyptskou firmu IPIC, realizovaná v roce 2004. Další významnou zakázkou byla referenční dodávka 500 tun plechů pro Blízký Východ. Na základě zmíněné referenční zakázky pak zákazník uzavřel s vítkovickou hutí kontrakt na dodávku dalších celkem 75,5 tis. tun speciálních plechů pro produktovody, jejichž výroba probíhá v letošním roce. Tedy v roce, který je ve znamení poklesu několikaletého výrazného boomu v hutnictví. A právě postupně se zvyšující objem produkce plechů vyšších jakostí částečně vyplnil prostor, vzniklý počínající recesí v ostatních výrobních oblastech.

Současná situace na trhu s plechy pro produktovody i predikce analytických společností signalizují, že spotřeba a poptávka po materiálech pro produktovody poroste ještě několik let - vysoké ceny ropy totiž motivují ropné společnosti k hledání nových nalezišť a budování ropovodů a plynovodů. Nejnovější prognózy, týkající se spotřeby evropských plechů, předpokládají, že v roce 2005 trh poroste o 5,7 %, a odhaduje se, že v roce 2006 bude realizováno o 1 400 km více produktovodů než v roce 2005 (z toho 400 km v rámci Evropy). Zmíněné informace jen potvrzují strategické záměry společnosti VÍTKOVICE STEEL, která plechy pro produktovody vyrábí převážně v délce cca 12 metrů a v různých tloušťkách od zhruba 8 do 22 mm. „Evropské ocelárny produkují převážně běžné typy oceli, které nalézají uplatnění zejména v zemích probíhající industrializace, jakými jsou například Čína, Indie a další státy,“ hodnotí současnou situaci na hutním trhu Doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc., proděkan Technické univerzity VŠB v Ostravě. „Osobně však budoucnost evropské oceli vidím právě v dodávkách vyšších jakostí, které produkuje například tato vítkovická huť,“ dodává.

Certifikát společnosti American Petroleum Institute (API), který otevřel cestu k zákazníkům z řad renomovaných společností - dodavatelů ropovodů a plynovodů, získala společnost VÍTKOVICE STEEL na počátku roku 2004 po náročných prověrkách. Podmínkou držení certifikátu je však i každoroční kontrola ze strany asociace API (založená ve Washingtonu, v současné době reprezentuje více než 400 subjektů, jež jsou určitým způsobem svázány s průmyslem ropy a zemního plynu). Akciová společnost VÍTKOVICE STEEL absolvovala tuto kontrolu úspěšně i v roce 2005 a byla jí tak prodloužena monogramová licence API, která - spolu s již získanými výrobkovými certifikacemi a certifikací QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14 001 - umožňuje výrobu vysoce jakostních plechů. Společnost tak má certifikovány systémy managementu hned dvěma na sobě nezávislými světovými společnostmi - německou RW TÜV a americkou API, což je podle odborníků významná reference.

Aktuality