SLÁVA VÍTKA OPĚT VZKŘÍŠENA!!!

26.9.2005

SLÁVA VÍTKA OPĚT VZKŘÍŠENA!!!

Živá, červenooranžová barva připomínající rozžhavenou ocel, je kombinovaná s šedomodrou barvou oceli, postupně chladnoucí na roštech válcoven akciové společnosti VÍTKOVICE STEEL. Tyto firemní barvy dominovaly v historicky první samostatné expozici zmíněné ostravské hutní společnosti na MSVB již v loňském roce a budou dominovat i letos. Stánek o rozloze zhruba 150 m² vznikl ve spolupráci s architektem Zdeňkem Škrlou, který patří k realizačnímu týmu BVV.

Autor se pokusil co nejvíce expozici odlišit od ostatních, stánek VÍTKOVICE STEEL je opět výrazný svou čistotou stylu a minimalismem. Expozice bude působit svěžím, mladistvým dojmem. Atraktivní součástí veletržního stánku budou například i LCD obrazovky, na nichž poběží nový prezentační film o VÍTKOVICE STEEL, který přináší o této společnosti maximální množství informací. Na své si zde přijdou všichni návštěvníci, obchodní partneři i potenciální zákazníci. A nezapomnělo se ani na studenty, kteří již léta navštěvují tento veletrh v hojném množství. Ti se mohou s chutí zapojit do připravených soutěží o zajímavé věcné ceny.

Atmosféra v expozici VÍTKOVICE STEEL však nebude ryze obchodní… Vzhledem k faktu, že tato společnost aktivně podporuje mimo jiné i sportovní projekty, které zdůrazňují dynamiku, flexibilitu a profesionalitu, pohltí návštěvníky také příjemná sportovní nálada. „Základem úspěchu, ať již obchodního nebo toho sportovního, jsou pro mě přátelství, fair play, dokonalost a především vůle po špičkových výkonech. Citius (rychleji), altius (výše), fortius (silněji) - právě to jsou hodnoty, kterými se řídíme ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., a chceme to lidem dokázat i zde na veletrhu,“ říká Ing. Vladimír Bail, Ph.D., předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE STEEL, a. s.

A snad nejdůležitější novinkou letošní prezentace VÍTKOVICE STEEL na MSVB je přestavení rovněž dlouholetého „společníka“ této hutní firmy, který byl však oděn do zcela nového kabátu. Jedná se o Rytíře Vítka - osobu kterou si nepředstavujeme jinak než v ocelovém plechovém brnění. V kvalitním, samozřejmě! A když v kvalitním, tak jedině z plechů akciové společnosti VÍTKOVICE STEEL. Ta se po letech opět pyšní svým rytířem VÍTKEM, který již čtyři desítky let nese prapor s nápisem firmy a hrdě se hlásí k příslušnosti hutní společnosti VÍTKOVICE STEEL. V loňském roce byl rytíř Vítek přihlášen u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Po uběhnutí zákonem dané lhůty pak byl do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví ČR zapsán jako ochranná známka akciové společnosti VÍTKOVICE STEEL.

A tak je sláva Vítka znovu vzkříšena. Prapor s logem VÍTKOVICE STEEL opět vlaje nad ocelovou přilbicí rytíře, který ve jménu cti a slávy přispívá k podpoře image VÍTKOVICE STEEL nejen u obchodních partnerů, ale i široké veřejnosti.

Aktuality