SNÍH ANI MRÁZ SPOLEČNOST VÍTKOVICE STEEL NEZASKOČÍ!

14.12.2004

SNÍH ANI MRÁZ SPOLEČNOST VÍTKOVICE STEEL NEZASKOČÍ!

Téměř deset tun posypové soli, pět tun písku a dalších 40 tun drcené strusky – to jsou zásoby posypového materiálu akciové společnosti VÍTKOVICE STEEL na letošní zimu. Tyto suroviny budou sloužit k údržbě chodníků v areálu společnosti i nejčastěji používaných chodníků směrem k zastávkách tramvají a autobusů. Dále k údržbě sedmi parkovacích ploch i ostatních odstavných ploch, schodů, podchodů, komunikací, lávek, ramp a ostatních prostranství, která jsou ve správě společnosti a současně souží i ostatním subjektům sídlícím v tomto areálu.

,,Sjízdnost cest a komunikací v okolí společnosti zajišťujeme již tradičně v případě potřeby s technickými službami Magistrátu města Ostrava. Sjízdnost železničních vleček pro nás na základě smlouvy zabezpečuje akciová společnosti VÍTKOVICE Doprava,“ vysvětluje Ing. Miloslav Temel, vedoucí NS 270 Servis.

Zimní opatření však nezahrnují pouze přípravu posypového materiálu. Patří sem také zajištění pravidelného přísunu železa, koksu, vápna a ostatních důležitých surovin pro provoz hutě, včetně rozvozu na kritická místa (expediční komunikace musí být stále volné). Nezbytné je i zazimování hydrantů a zajištění revize a oprav tepelných izolací. Kontrolují se střechy, budovy, izolace, vstupy, vjezdy, funkčnost vrat, dopravní značení, dokončují se zemní práce na komunikacích.

,,Zimní opatření se ve společnosti VÍTKOVICE STEEL každoročně připravují již od srpna (letní pak již od konce března), platí od října, ale opravdu využívat je začínáme teprve když napadne alespoň 5 cm sněhu nebo přijde silnější mráz,“ vysvětluje Ing. Ivan Harazím, technický ředitel VÍTKOVICE STEEL, a. s. ,,Samotné mrazy však ještě nijak neškodí, pomineme – li nutnost údržby chodníků a podobně. Teprve když teplota vystoupí náhle třeba z minus 10 na +10 stupňů, začínají problémy – rozpouštějící se led způsobuje trhliny zejména materiálu – zejména koncových větví potrubí a odkalovačů. Pamatuji si, že mimořádná situace nastala např. v roce 1984, kdy v neděli odpoledne bylo +14 stupňů a ráno mínus 20. Zmrzlo tenkrát téměř vše, praskala potrubí, museli jsme rozmrazovat hydraulické systémy a tak dále. Pokud ale bude letošní zima podobná té loňské, nebojím se, žádných velkých problémů,“ dodává Ing. Harazím.

Aktuality