STUDENTSKÝ PROGRAM VZBUDIL ZÁJEM MLADÝCH LIDÍ

14.12.2004

STUDENTSKÝ PROGRAM VZBUDIL ZÁJEM MLADÝCH LIDÍ

Proaktivní komunikace se školami, kterou společnost VÍTKOVICE STEEL, a. s., odstartovala na základě analýzy současné situace, má své první výsledky, které potvrzují zájem studentů o tuto ostravskou huť. Pilotní projekt akademické spolupráce – dva zcela nové studentské programy – představilo vedení společnosti školám v průběhu letošního mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

První - dlouhodobý - program je zaměřen především na vysokoškoláky, druhým programem je cílená soutěž pro středoškoláky formou kvízu, která právě v těchto dnech vrcholí. Vítězové této soutěže se sejdou v úterý 14. prosince 2004 v 19.00 hod. v Domě kultury města Ostravy na „Vánočním koncertě s nadací Terezy Maxové“, kde z rukou ing. Vladimíra Baila, Ph.D., předsedy představenstva a generálního ředitele VÍTKOVICE STEEL, a. s., převezmou hodnotné ceny.

Oceněno bude celkem pět studentů, kteří zcela správně odpověděli na všech 20 kvízových otázek týkajících se historie, současnosti i budoucnosti VÍTKOVICE STEEL. Vítěze čeká kapesní minipočítač – PDA, digitální fotoaparát a další zajímavé ceny. Na své si přijdou také školy, jež své studenty patřičně motivovaly. Z deseti zúčastněných středních škol byly v úterý 30. listopadu za účasti notáře vylosovány tři vítězné - Střední průmyslová škola z ul. Kratochvílové v Ostravě získává dataprojektor, Střední průmyslová škola z Frýdku – Místku počítač v hodnotě 40 tis. korun a Obchodní akademie ve Frýdku – Místku digitální kameru.

„Nejsme firma, která by díky reklamě prodávala více svých výrobků. Reklama nám nezvýší odbyt válcovaných výrobků,“ říká ing.Vladimír Bail,Ph.D., předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE STEEL, a. s. „Jako významný zaměstnavatel v Moravskoslezském kraji si však plně uvědomujeme, že lidské zdroje jsou to nejcennější, co firma má a že bez kvalitních zaměstnanců nelze dělat dobrou práci. Novými akademickými programy chceme povzbudit motivaci studentů středních i vysokých škol, zvýšit jejich znalosti v oblasti hutnictví a rozšířit povědomí o firmě. Tím se stanou pro naší společnost vhodnými kandidáty na zaměstnání. Jsem rád, že výsledky této studentské soutěže jen potvrdily, že středoškoláci ví kdo jsme, znají naší značku, produkci a živě se zajímají o budoucnost hutnictví. “ dodal V. Bail.

Program pro středoškoláky je však jen malou částí strategické personální politiky společnosti VÍTKOVICE STEEL. Tato huť je společností, která technologie ve větší míře implementuje, než sama vyvíjí. Nicméně jsou oblasti, kde se bez vývoje neobejdou. Z hlediska odbornosti či technického vybavení je proto vhodnější nechat vyřešit problém studenty na akademické půdě. Podle nároků na rychlost zpracování je úkol zadán buď jako speciální projekt, nebo v případě dlouhodobějšího projektu jako diplomová práce. Požadavek ovšem také může vzniknout přímo na školách, kde se každoročně vypisují témata na semestrální, bakalářské, diplomové či jiné vědecké práce. Odborní pracovníci VÍTKOVICE STEEL pomáhají nejen při přípravě zadání, resp. při samotném řešení studentské práce.

„Každoročně umožníme přibližně stovce vybraných studentů absolvování bezplatných odborných praxí, stáží i brigád v našich provozech, což je oboustranně jednoznačně prospěšné,“ vysvětluje způsob současné spolupráce se studenty Jan Polzer, personální ředitel VÍTKOVICE STEEL, a. s. ,,Význam spolupráce škol s velkými technologickými firmami se stává fenoménem, který na jedné straně přináší výhody studentům, kteří získávají kontakt s praxí. Na straně druhé si firmy vychovávají potenciální zaměstnance s vysokými odbornými znalostmi. I my hledáme talentované osobnosti, které zároveň musejí umět pracovat v týmu,“ dodal J.Polzer.

Pořadí studentů:

1. Michal Havlíček Obchodní akademie Frýdek-Místek

2. Alena Matějová Obchodní akademie Frýdek-Místek

3. Aleš Petržela Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

4. Jiří Peters SPŠ-stavební Ostrava - Zábřeh

5. Milan Zářický SPŠ-stavební Ostrava - Zábřeh

Aktuality