TISKOVÁ INFORMACE

12.2.2015

TISKOVÁ INFORMACE

Ostrava, 12. února 2015 Krajský úřad Moravskoslezského kraje se dohodl se společností VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále Společnost) na neprodloužení platnosti integrovaného povolení pro provoz ocelárny po 30. září 2015. Obě strany jsou přesvědčeny, že prodloužení integrovaného povolení o dalších šest měsíců neřeší dlouhodobě situaci v zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a současně nemá zásadní vliv na hospodaření společnosti a její existenci.  Obě strany se shodly na tom, že je strategicky důležité nalézt řešení pro odcházející zaměstnance co nejdříve.  Dmitrij Ščuka, předseda představenstva VÍTKOVICE STEEL, a.s., k tomu sdělil: „Zvážili jsme všechny reálné možnosti řešení a jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí napomůže uzavřít jednu kapitolu historie firmy a dlouhodobě zachovat výrobu ve VÍTKOVICE STEEL i v budoucnosti.”

Společnost k tématu připravuje Tiskovou zprávu s bližšími informacemi, která bude vydána v pátek 13.2.2015 dopoledne.

-konec textu-

 

Kontakt pro media:

Jaromír Krišica
tiskový mluvčí
+420 603 543 572
press@vitkovicesteel.com
www.vitkovicesteel.com

Aktuality