VALNÁ HROMADA ROZŠÍŘILA DOZORČÍ RADU SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL

27.1.2005

VALNÁ HROMADA ROZŠÍŘILA DOZORČÍ RADU SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL

Akcionáři společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s., na dnešní mimořádné valné hromadě schválili 100 % hlasů změny stanov společnosti i změny v dozorčí radě, souhlasili s přednesenou zprávou o hospodaření této hutní společnosti v roce 2004 a schválili rovněž smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady i člena představenstva společnosti.

V souladu se schválením změn ve stanovách společnosti došlo k zásadním změnám v dozorčí radě VÍTKOVICE STEEL, a. s., počet členů dozorčí rady byl zvýšen ze 6 na 9 členů s funkčním obdobím na 5 let. Z dosavadní dozorčí rady ke dni 26.1.2005 odstoupil její místopředseda Dr. Jiří Chuchro, zastupující společnost OSINEK, a.s. Další dva členové dozorčí rady, přesněji Ing. Ivo Štěpán a Ing. Libor Novák, kteří rovněž zastupovali společnost OSINEK, a. s., byli na základě rozhodnutí akcionářů ve svých funkcích vystřídáni. Předsedou dozorčí rady i nadále zůstává Ing. Jiří Staněk, generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti OSINEK, a nemění se ani členové volení zaměstnanci Ing. Pavel Makový a Ing. Rostislav Fromelius. Novými členy dozorčí rady se souhlasem akcionářů stávají: Ing. Jan Škurek, FNM ČR a člen představenstva a. s. OSINEK; Jan Nedvídek, B.A., FNM ČR; Ing. Jaroslav Kubovic, MF ČR; JUDr. Radmila Kleslová, MPO; Antonín Hanzalík, MF ČR; Poslední devátý člen bude v souladu se zákonem volen zaměstnanci v následujícím období.

Všechny změny ve složení dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s., souvisí s připravovaným prodejem této hutní firmy. Současní vlastníci podniku, tedy společnost OSINEK, dcera Fondu národního majetku, nyní drží v dozorčí radě dva hlasy, další čtyři mandáty mají bezprostředně zástupci Fondu národního majetku, Ministerstva financí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zbývající tři křesla jsou rezervována pro zástupce zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s.

Aktuality