VÍTKOVICE STEEL VYROBILY PRVNÍ PLECHY Z BRAZILSKÝCH BRAM

12.10.2016

VÍTKOVICE STEEL VYROBILY PRVNÍ PLECHY Z BRAZILSKÝCH BRAM

Dodávky bram z jižní Ameriky objemově dosáhnou značnou část vsázky pro celkovou kapacitu roční výroby tlustých plechů ve válcovně 3,5 Kvarto společnosti.  „V závislosti na kvalitě a spolehlivosti dodávek mohou výhledově dosáhnout až polovinu dodávek roční spotřeby bram naší společnosti. Zatím, do konce tohoto roku, očekáváme dovoz průměrně 20.000 tun bram měsíčně,“ uvedl Dmitrij Ščuka, předseda představenstva společnosti.

VÍTKOVICE STEEL, a.s. přešla na kompletní dodávku vsázky od externích dodavatelů po uzavření vlastní ocelárny v září 2016. Mnozí odborníci o oblasti metalurgie považovali tento krok za odvážný a prorokovali společnosti i fatální následky. „Máme za sebou rok, kdy jsme systematicky ladili tok bram od dodavatelů pro naši výrobu. I když tento proces je stále živý a nebude nikdy zcela dokončen,  můžeme směle říci, že jsme dosáhli výsledků, které jsme si předsevzali,“ uvedl Dmitrij Ščuka.

V současné nestabilní situaci na evropském trhu s ocelovými výrobky, který je ohrožován i nejednoznačným postojem EK k udělení tržního statusu Číně, je dodavatelsko-odběratelský vztah mezi ČR a Brazílií důkazem schopnosti vedení společnosti udržet efektivní výrobu za každé situace.

-- konec zprávy –

 

Kontakt pro media:

Jaromír Krišica
tiskový mluvčí
+420 603 543 572
press@vitkovicesteel.com
www.vitkovicesteel.com

Aktuality