VÍTKOVICE STEEL ZLEPŠUJÍ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ

24.11.2015

VÍTKOVICE STEEL ZLEPŠUJÍ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ

Ostrava, 24. listopadu 2015 - Za účasti zaměstnanců, vedení společnosti a pozvaných hostů byla dnes oficiálně uvedena do zkušebního provozu modernizovaná Narážecí pec č. 2 ve válcovně Kvarto 3,5 společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s. Ekologický přínos projektu spočívá především ve snížení množství vypouštěných oxidů dusíku do ovzduší přibližně o 21,7 t/rok. Snížením emisí přispěje tento projekt ke zlepšení životního prostředí v Ostravě. Celková výše investice je 196 mil. Kč. Akce byla realizována s poskytnutím dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 125 mil. Kč. První brama, která dnes vyjela z nové pece, je určena k výrobě tzv. tlustého plechu pro zákazníka, společnost SIAG. Finálně pak budou z plechu vyrobeny části konstrukce větrné elektrárny.

Předmětem generální opravy a modernizace narážecí pece na ohřev bram je provedení nové nosné konstrukce pece, žárových vyzdívek, tepelných izolací, potrubních rozvodů, instalace nového přístrojového vybavení a automatického systému řízení a především instalace nového otopného systému s použitím hořáků s nízkými emisemi oxidu dusíku.

„Vnímáme, že mnoho nápravných aktivit ve zlepšování ovzduší EU se dnes děje především u oxidu síry, uhlíku a prachových částic. Oxidy dusíku jsou však možná mnohem závažnější, protože způsobují problémy u horních cest dýchacích. Jsme rádi, že můžeme pomoci snížit jejich množství v Ostravě,“ uvedl Dmitrij Ščuka, předseda představenstva VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Současně vedení společnosti tuto investici vnímá i jako vyjádření odpovědi na otázky budoucnosti společnosti po zářijovém uzavření ocelárny. „Povinností příjemce dotace je provozovat dané zařízení minimálně 5 let. A další velké investice plánujeme, akcionáři společnosti předběžně schválili do roku 2020 investice přesahující jednu miliardu českých korun,“ dodal D. Ščuka.

Narážecí pec slouží k ohřevu bramy, tzv. vsázky, z které je následně válcován plech na válcovací stolici. Jednotlivé kusy vsázky (maximální rozměry bramy - tloušťka 350 mm, šířka 2 000 mm, délka 3 300 mm, maximální hmotnost 15 000 kg) se předehřívají podle potřeby technologie výroby plechu na teploty 1 150 – 1 250 °C.

Při modernizaci pece, která byla v provozu již od roku 1972, bylo využito nejlepších dostupných technik, a tak může být nyní uvedena do provozu moderní ohřívací pec s podstatně nižší spotřebou paliva – zemního plynu a taktéž s podstatně nižšími emisemi oxidu uhlíku a oxidu dusíku do ovzduší, než tomu bylo před modernizací. Projekt modernizace pece byl zahájen na jaře v roce 2012, přípravné práce se rozběhly na jaře v roce 2014 po obdržení kladného stanoviska o poskytnutí dotace. 

Ve veřejném tendru byl vybrán hlavní zhotovitel, ostravská  BKB Metal, a.s. Po podpisu smlouvy v srpnu 2014 byly zahájeny projekční práce pro realizaci díla. Nové technologie jsou vyrobeny v Itálii u firmy SMS Meer. Dnes zahájený zkušební provoz potrvá až do 30. června 2016. V průběhu zkušebního provozu budou ověřeny všechny environmentální a technologické parametry provedením garančních zkoušek.

 

Kontakt pro média: Jaromír Krišica, tiskový mluvčí
+420 603 543 572; press@vitkovicesteel.com
www.vitkovicesteel.com

Aktuality