ZISK SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL ZA I. POLOLETÍ 2005 NĚKOLIKANÁSOBNĚ VZROSTL

22.7.2005

ZISK SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL ZA I. POLOLETÍ 2005 NĚKOLIKANÁSOBNĚ VZROSTL

Flexibilní výrobní a obchodní činnost společnosti VÍTKOVICE STEEL vyústila ve velmi dobré hospodářské výsledky firmy za první pololetí roku 2005. Zisk před zdaněním za prvních šest měsíců letošního roku vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku více než na pětinásobek, a to z 335 026 tis. Kč v prvním pololetí roku 2004 na 1 818 298 tis. Kč letos.

Rovněž tržby za vlastní výrobky za prvních šest měsíců roku zaznamenaly ve srovnání s loňským prvním pololetím více než 45 % nárůst, a to z 5 512 799 tis. Kč na 8 020 880 tis. Kč.

Velmi kvalitní jsou výsledky společnosti VÍTKOVICE STEEL i ve významném ekonomickém ukazateli přidaná hodnota, která vzrostla na 2 304 000 tis. Kč, což je oproti prvnímu pololetí loňského roku, kdy činila tato hodnota 854 382 tis. Kč, nárůst o 169 %. „Přestože v oboru hutnictví nastává v této době, po období boomu, mírná recese, vyvíjí vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL maximální snahu dosáhnout solidních výsledků i ve druhém pololetí letošního roku, ve kterém se tržní situace velmi výrazně přitvrzuje,“ komentuje situaci Dr. Ing. Jiří Chuchro, člen představenstva a finanční ředitel VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Společnost VÍTKOVICE STEEL, jejíž 99procentní akciový podíl na základním kapitálu vlastnila od roku 2002 společnost Osinek, byla poslední českou státní hutí. Ve středu 13. července 2005 vláda ČR rozhodla o prodeji 99% podílu VÍTKOVICE STEEL, a.s., ruské skupině Evraz, která za firmu nabídla 7,05 miliardy korun. Dalších 2,5 miliardy firma slíbila investovat do rozvoje podniku a 800 milionů do rozvoje regionu. Společnost VÍTKOVICE STEEL, a. s., má nyní v průměru 1600 zaměstnanců, z toho v klíčových provozech jich pracuje přibližně 1200 – zhruba 400 v ocelárně, 800 ve válcovnách. Tato ostravská huť je výrobcem oceli a válcovaných výrobků (tlustých plechů, těžkých a středních profilů, tvarových výpalků}. V oblasti tlustých plechů se řadí k nejvýznamnějším evropským producentům. V České republice je jejich dominantním výrobcem. Perspektivní výrobní portfolio doplňují štětovnice. Na domácím trhu jsou VÍTKOVICE STEEL jejich exklusivním výrobcem, část produkce je určena na export.

Aktuality