Certifikace

Seznam certifikátů společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.

1. Systém managementu kvality a environmentálního managementu

VÍTKOVICE STEEL, a.s., je vlastníkem certifikátu pro systém managementu kvality (QMS) podle EN ISO 9001:2015 (TÜV NORD), dále certifikátu pro systém environmentálního managementu kvality (EMS) podle EN ISO 14001:2015 a certifikátu BS OHSAS 18001:2007.

2. Výrobkové certifikáty a aprobace

VÍTKOVICE STEEL, a.s., je držitelem celé řady výrobkových certifikátů a aprobací, detaily jsou uvedeny v následující tabulce:

a) Certifikáty inspekčních společností

Certifikační společnost Číslo osvědčení Předpis Platnost do
ABS T1249377 ABS 26.09.2018
BV
SMS.W.II/1147 BV 17.10.2019
DNVGL
AMM-7026 DNVGL 30.06.2018
LR MDOO/4380/0002/1 LR 05.08.2019

b) Certifikace výrobků ( bramy, plechy,výpalky, tyče, profily)- pro tlaková zařízení

Certifikační společnost Číslo osvědčení Předpis Platnost do
TÜV NORD 07/202/9190/WZ/0759/17, PED II 2014/68/EU 30.09.2020
07/203/9190/WP/0759/17 AD 2000-Merkblatt W0 30.09.2020
Příloha (Scope) 30.09.2020

c) Prokázání shody výrobků pro stavební účely

Certifikační společnost Číslo osvědčení Předpis Platnost do
TÜV NORD 1326WL075952 Ü – Zeichen Bauregelliste A, část 1
Strojírenský zkušební ústav s.p., Jablonec n. Nisou STO-30-20764-14(jeř. kolejnice), STO-30-20763-14 (štětovnice),
J-30-20765-14
Zákon č.22/1997 Sb. a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. 02.10.2017
ZETOM Katowice ZKP/2/2015 Dz.U. 2004 Nr. 198 poz. 2041 21.10.2018
Consiglio Superiore dei Lavori Publici 004/17-AM D.M.14.01.2008:Norme tecniche per le costruzioni 15.06.2021

d) Prokázání shody výrobků pro stavební a konstrukční účely (plechy, tyče, profily)

Certifikační společnost Číslo osvědčení Předpis Platnost do
TÜV NORD 0045-CPR-0759 Regulation (EU) No 305/2011 28.02.2020
RINA FAB 115213TS RINA 31.08.2018
Český svářečský ústav 2498-CPR-204 Regulation (EU) No 305/2011, EN 1090-2+A1

e) Certifikace výrobků pro železniční dopravu

Certifikační společnost Číslo osvědčení Předpis Platnost do
Deutsche Bahn "HPQ -Výrobce z kontinuálně litých bram" dle DBS 918002-2 DBS 918 002-02 31.10.2018