Dokumenty kontroly kvalita

Útvar řízení jakosti vystavuje příslušný dokument kontroly – Inspekční Certifikát (IC) dle EN 10204:2004, ve kterém uvádí chemické složení tavby a výsledky provedených zkoušek materiálu (např. ultrazvuk, mechanické zkoušky) dle požadavků zákazníka:

Prohlášení o shodě s objednávkou "2.1"

Dokument, ve kterém výrobce potvrzuje, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky, aniž by uváděl jakékoliv výsledky zkoušek.

Zkušební protokol "2.2"

Dokument, ve kterém výrobce potvrzuje, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky, a ve kterém uvádí výsledky zkoušek na základě zkoušení nespecifikované kontroly.

Inspekční certifikát "3.1"

Dokument vydaný výrobcem, ve kterém výrobce potvrzuje, že dodávané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky, a ve kterém uvádí výsledky zkoušek.
Zkušební jednotka a prováděné zkoušky jsou uvedeny v předpisu na výrobek, úředních předpisech, příslušných technických předpisech a/nebo v objednávce.
Dokument je potvrzen oprávněným zástupcem výrobce nezávislým na výrobních útvarech.
Výrobce může přenést na IC 3.1 výsledky zkoušek získané zkoušením určeným předpisem na použitých základních nebo vstupních výrobcích, za předpokladu, že výrobce používá postupy sledovatelnosti a může poskytnout potřebné odpovídající dokumenty kontroly.

Inspekční certifikát "3.2"

Dokument připravený oprávněným zástupcem výrobce nezávislým na výrobních útvarech a buď oprávněným zástupcem odběratele (přejímací společnost) nebo inspektorem stanoveným v úředních předpisech, a ve kterém prohlašují, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky a jsou v něm uvedeny výsledky zkoušek.
Výrobce může přenést na inspekční certifikát 3.2 výsledky zkoušek získané zkoušením určeným předpisem na použitých prvotních nebo vstupních výrobcích, za předpokladu, že výrobce používá postupy sledovatelnosti a může poskytnout potřebné odpovídající dokumenty kontroly.

Přejímací společnosti

a) Tuzemské – SŽDC, ČD, aj.
b) Zahraniční - LRS, DNV-GL, ABS, BV, TÜV, aj.
c) Přejímky přímo odběratelem

Vícenásobná atestace se provádí po dohodě.