Produkty

Výroba komponent větrných elektráren, odběratel SIAG CZ.

Výroba komponent větrných elektráren, odběratel SIAG CZ.

ETICKÁ LINKA EVRAZ Europe

Za účelem zvýšení prevence proti případnému neetickému chování v souvislosti s aktivitami společnosti EVRAZ Europe byla zřízena Etická linka EVRAZ Europe. Uvedená platforma je další z řady činností dokazujících maximální snahu společnosti po transparentnosti všech jejich aktivit a udržení vysokých etických hodnot v souvislosti s jejím podnikáním.

V případě podezření na podvodné či neetické chování společnosti EVRAZ Europe a jejich zaměstnanců, lze toto podezření oznámit prostřednictvím Etické linky EVRAZ Europe.

Podezření lze nahlásit také prostřednictvím bezplatné telefonní linky, která je volajícím z ČR k dispozici v českém i anglickém jazyce. Volat lze, jak z pevných linek, tak z mobilních telefonů a to na číslo 00-800-222-55288, kód pro EVRAZ Europe je 888-561-9138.  

Etická linka: 00-800-222-55288
Kód EVRAZ Europe: 888-561-9138
Portál: vyplňte formulář zde.