Produkty

Yongxing - kontejnerová loď, Chorvatsko (5 116 tun plechů v tloušťkách 8 – 40 mm)

Yongxing - kontejnerová loď, Chorvatsko (5 116 tun plechů v tloušťkách 8 – 40 mm)

Historie hutnictví

Historie VÍTKOVICE STEEL, a.s. začíná prvním vyrobeným zkujněným železem v Rudolfově huti v roce 1830.

Zároveň s rozvojem výroby oceli byly ve Vítkovicích budovány válcovací tratě. Předchůdkyně v současnosti provozovaných válcovacích tratí byly uvedeny do provozu v roce 1911.

Válcovací tratě

Rovněž výroba výrobků z oceli má ve Vítkovicích dlouholetou tradici. Svědčí o tom například fakt, že již v roce 1839 získaly kolejnice, vyrobené pudlováním na výstavě ve Vídni stříbrnou medaili.

Zároveň s rozvojem výroby oceli byly ve Vítkovicích budovány válcovací tratě. V současnosti provozované tratě byly uvedeny do provozu:

  • Těžká profilová trať v roce 1913
  • Sochorová trať 1 v roce 1913
  • 3,5 Kvarto v roce 1971

V průběhu let byla prováděna řada přestaveb generálních oprav a modernizačních akcí. Některé z nich uvádíme dále.

NS 230 – Válcovna profilů

1913 Uvedena do provozu bloková trať současně s kolejnicovou a sochorovou tratí včetně úpraven
1956 Výstavba nové profilové rovnačky HRW
1963 Po zrušení hrubé tratě uvedena do provozu sochorová trať II
1964 Uvedena do provozu hyperbolická rovnačka MONTBARD
1965 Výstavba krokové vychlazovací pece
1968 Doplnění kolejnicové tratě o redukční stolici, výstavba ohřívací pece
1971 Přestavba sochorové tratě
1975 Uveden do provozu loupací stroj NORTON
1978 GO těžké profilové tratě, rekonstrukce úpraven tratě
1985 Uvedeno do provozu prohlížecí zařízení na kruhové sochory CIRKOFLUX
1989 Dokončena výstavba brousícího stroje NORITAKE
1991 Technické úpravy stolic 3 a 4 pro zlepšení přesnosti produkce
1992 Doplnění 2. stolice těžké profilové tratě o motorické stavění válců včetně ASŘ, rekonstrukce ohřívací pece
1994 Rekonstrukce 4. stolice s novou hřebenovou stolicí, možnost válcování 4.stolice jako univerzální s motorickým stavěním válců včetně ASŘ, úpravy tratě pro válcování štětovnic šířky 600 mm
1997 Odstavení blokovny I. z provozu, přidružení sochorové tratě pod těžkou profilovou trať, uvedení palicího stroje MESSER na podélné pálení kontilitých bram do provozu
Uvedení do provozu linky na párování štětovnic a lisování zámků
2000 Rekonstrukce ASŘ 4. stolice těžké profilové tratě
2005 Rekonstrukce ohřívací pece TPT
2005 Rekonstrukce úpraven TPT
2006 Uvedení pracoviště pro soustružení válců do provozu

 

NS 260 – Válcovna 3,5 Kvarto

1971 Zahájena výroba na trati 3,5 Kvarto
1975 Zahájení provozu plně automatizované stříhací linky
1978 Zprovoznění IV. haly (expediční haly)
1984 Rovnací linka včetně expediční kapsy
1986 Postupné zprovoznění 2. stavby 3,5 Kvarto (chladník II, oboustranné nůžky, ražení plechů, kroková žíhací pec, dělící nůžky DN 2, dvě expediční kapsy
1988 V. hala – pálení kontibram
1989 Zprovozněna ultrazvuková linka
1992 Zprovoznění podélně dělících nůžek
1995 Dopravní propojení zařízení pro plynulé odlévání s V. halou 3,5 Kvarto
1998-1999 Provedena generální oprava s modernizací teplého úseku 3,5 Kvarto s výstavbou nové ohřívací pece a příčnou jeřábovou drahou
2001 Realizace tlakového ostřiku okují 230 bar
2003 Realizace hydrostatického mazání ložisek MORGOIL
2005 Modernizace UZ linky
2005 Zprovoznění nového pracoviště pro odběr zkoušek
2006 Zastavení a likvidace válcovací tratě 4,5 DUO
2006 Uvedení předohybu pracovních válců do provozu
2006 Modernizace 3. úrovně řízení úpraven válcovny - KSUP

 

Poslední modernizační akce na válcovnách umožnily:

  • na trati 3,5 Kvarto např. výrazně zlepšit geometrii vyválcovaného plechu, válcovat klínové plechy, snížit předváhu 3,5 Kvarto, rozšířit sortiment atd.
  • na těžké profilové trati např. rozšíření sortimentu a zpřesnění rozměrů vývalků. V současné době jsou válcovány štětovnice o stavební šířce 600 mm.