První META

Absolventi středních škol:

Úzce spolupracujeme s několika středními školami v regionu. Vyhledáváme a aktivně pracujeme s absolventy SŠ technických oborů jako jsou valcíř kovů, hutník-ocelář, mechanik strojů a zařízení, mechanik-elektronik a další.

Absolventi SŠ u nás mohou najít uplatnění v rámci trainee programu PRVNÍ META nebo se hlásit přímo na konkrétní VOLNÉ POZICE.

Trainee program PRVNÍ META je založen na intenzivním získávání pracovních zkušeností napříč jednotlivými provozy.

Komu je trainee program PRVNÍ META určen?

Absolventům středních škol preferovaných technických oborů.

Detail Programu PRVNÍ META:

Půlroční program, ve kterém je absolvent zařazen na konkrétní provoz (válcovna, ocelárna, údržba aj.), ale ne na konkrétní pracovní pozici.

V rámci zaškolovacího plánu postupně prochází jednotlivými částmi provozu tak, aby pochopil celý výrobní proces a vazby jednotlivých útvarů.

Trainee má vždy odborného garanta, zkušeného kolegu, který ho vede a pomáhá mu. Formou školení si zvyšuje také odbornou kvalifikaci. Po skončení programu je úspěšným absolventům nabídnuta konkrétní pracovní pozice.

Jak se přihlásit do programu PRVNÍ META?

Otevřené pozice pro absolventy SŠ včetně příjmu žádostí do trainee programu PRVNÍ META naleznete v sekci VOLNÉ POZICE