Produkty

Kariéra

Kariéra

META

Absolventi vysokých škol:

Aktivně spolupracujeme s  technickými univerzitami, zejména pak Vysokou školou báňskou v Ostravě. Absolventi VŠ u nás mohou najít uplatnění v rámci trainee programu META nebo se hlásit přímo na konkrétní VOLNÉ POZICE

Trainee program META je založen na intenzivním získávání pracovních zkušeností napříč celou společností.

Komu je trainee program META určen?

Trainee program META je určen primárně absolventům vysokých škol technických směrů, příp. i absolventům ekonomických fakult.

Preferované směry ukončeného vzdělání:

  • Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
  • Fakulta strojní
  • Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • Fakulta ekonomická
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky

Konkrétní poptávané studijní obory specifikujeme vždy v rámci jednotlivých náborových kampaní.

Detail Programu META:

Roční program, ve kterém je absolvent VŠ zařazen na konkrétní domácí „METU“, tj. konkrétní úsek/oddělení podle vystudovaného směru (nákup, obchod, HR, Finance, Výroba, Logistika, Bezpečnost práce atd.), ale ne na konkrétní pozici.

V rámci zaškolovacího plánu postupně prochází jednotlivými útvary, odděleními a výrobou tak, aby pochopil celý výrobní proces a vazby jednotlivých útvarů.

Trainee má vždy odborného garanta, zkušeného kolegu, který ho vede. Formou školení si zvyšuje také odbornou kvalifikaci. Podporujeme rozvoj měkkých dovedností, jazykové vzdělávání, trainee má možnost pracovat na konkrétních projektech.

Jak se přihlásit do programu META?

Otevřené pozice pro absolventy VŠ včetně příjmu žádostí do trainee programu META naleznete v sekci VOLNÉ POZICE