Právě probíhá

Trainee programy pro absolventy VŠ a SŠ
Absolventům vysokých a středních škol nabízíme účast v ročních trainee programech. Více informací o programu META pro absolventy VŠ naleznete zde a informace k programu První META pro absolventy SŠ naleznete zde. Konkrétní nabízené pozice naleznete v sekci Kariéra - volné pozice.

Placené dlouhodobé stáže pro vysokoškoláky
Studentům vysokých škol nabízíme možnost absolvovat placené dlouhodobé stáže v našich provozech. Konkrétní nabízené pozice naleznete na tomto letáku, případně v sekci Kariéra - volné pozice.

Školní praxe pro středoškoláky
Studentům středních odborných technických škol nabízíme možnost absolvovat povinnou školní praxi v našich výrobních provozech. Více informací naleznete zde.

Již proběhlo

Kariéra PLUS 2014
11. března jsme se zúčastnili pracovního veletrhu Kariéra PLUS v prostorách VŠB-TU Ostrava. Návštěvníkům našeho stánku jsme poskytli podrobné informace o možnostech pracovního uplatnění a spolupráci se studenty.

Den s manažerem Testing centra a exkurze pro SPŠ Karviná
26. února 2014 proběhl na Testing centru Den s manažerem, kterého se zúčastnili 3 studenti Střední průmyslové školy v Karviné. Studenti mohli v praxi vidět, jak vypadá pracovní den manažera výrobní společnosti.
Současně proběhla exkurze na provozy ocelárny a válcovny 3,5 Kvarto, kterou absolvovali studenti 1. ročníku oboru Strojírenství.

Prezentace trainee programu První META na SŠTZ Nový Jičín
5. února 2014 jsme navštívili Střední školu technickou a zemědělskou v Novém Jičíně. Studentům 3. a 4. jsme představili náš roční trainee program První META.

Prezentace společnosti v rámci dnů otevřených dveří na středních školách
V lednu 2014 jsme se zúčastnili Dnů otevřených dveří na Střední škole technické a zemědělské v Novém Jičíně, Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku, Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě a Střední průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích.
Cílem této akce bylo motivovat žáky 9. ročníků základních škol ke studiu námi podporovaných technických studijních oborů.