Plechy / představení válcovny plechů VÍTKOVICE STEEL, a.s.

PŘEDSTAVENÍ VÁLCOVNY PLECHŮ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Trať 3,5 Kvarto
Válcovna byla založena v roce 1971 a prošla rozsáhlou modernizací v roce 1999, což umožnilo výrazně zlepšit geometrii vyválcovaného plechu, povrchovou kvalitu a rozšířit sortiment. Plechy jsou vyrobeny z plynule odlévaných bram.
Sortiment plechů je válcován v tloušťkách 5-200 mm a šířkách 1000 - 3300 mm.

Jakostní sortiment má tyto účely použití:

 • ocelové a mostní konstrukce
 • lodě
 • dopravní stroje a vozidla
 • otěruvzdorné plechy
 • tlakové nádoby užívané za normálních i zvýšených teplot
 • speciální vojenská technika
 • plechy odolné proti atmosférické korozi
 • speciální použití (např. podélně profilované plechy)
 • tvarové výpalky
 • produktovody
 • offshore konstrukce

Systém managementu jakosti a systém enviromentálního managementu, výrobková certifikace

VÍTKOVICE STEEL, a.s. je vlastníkem certifikátu Systému managementu jakosti (QMS) podle EN ISO 9001:2015 
a Systému enviromentálního managementu (EMS) podle EN ISO 14001:2015.

VÍTKOVICE STEEL, a.s. má své výrobky také certifikovány podle požadavků certifikačních společností a legislativních požadavků.