Plechy / Termomechanicky válcované plechy pro svařované roury

TERMOMECHANICKY VÁLCOVANÉ PLECHY PRO SVAŘOVANÉ ROURY

Termomechanicky válcované plechy z nelegovaných a mikrolegovaných ocelí s výbornou svařitelností, určené výhradně pro výrobu rour pro svařované potrubí pro hořlavá i nehořlavá média. Je možno dodávat pouze po dohodě na základě Technických podmínek, sjednaných mezi výrobcem a odběratelem pro dodávky těchto plechů. V Technických podmínkách musí být vyspecifi kovány veškeré požadavky odběratele na objednávané plechy.