Produkty

Akciová společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL aktivně podpořila již 3. ročník česko-ruského ekonomického fóra.

Akciová společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL aktivně podpořila již 3. ročník česko-ruského ekonomického fóra.

Pomáháme, podporujeme / Vzdělávání a konference

SYMBIÓZA 2006

Pátý ročník největší personalistické akce v České republice Symbióza 2006 (ic.vsb.cz) pořádané Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou v Ostravě (VŠB-TU) a statutárním městem Ostrava se konal 7.- 8.3. 2006 v areálu vysoké školy. I letos Symbioza významně přispěla k navázání a rozvíjení vztahů se zaměstnavateli a zástupci univerzity a studenty. Na této akci, kterou ročně navštěvuje několik tisíc studentů a absolventů VŠB-TU, se letos prezentovalo celkem 93 firem z celé České republiky. A zástupci personálního úseku EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. na ní nemohli chybět …

KONFERENCE OCELOVÉ MOSTY 2006

Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) pořádala 31.5. - 2.6.2006 spolu s Českým vysokým učením technickým v Praze a European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) již 6. mezinárodní sympozium Ocelové mosty (www.mosty2006.cz). Na konferenci bylo konstatováno, že ocel má ve světovém mostním stavitelství stále své významné místo. Konference je jednou z nejvýznamnějších odborných akcí, týkající se problematiky aplikace oceli v mostním stavitelství. Akce se zúčastnilo více než 160 specialistů na ocelové mostní konstrukce. A společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL byla jejím generálním partnerem.

EVROPSKÉ TÝDNY JAKOSTI V ČR

Stěžejní akcí letošního Evropského týdne jakosti byla Mezinárodní konference v Praze, uskutečněná ve dnech. 8. až 9. listopadu, kterou pořádala Česká společnost pro jakost. Záštitu nad pořádáním Evropského týdne kvality převzali představitelé státu v čele s premiérem České republiky. A právě za účasti premiéra a ministrů se konal v předvečer konference 7. listopadu slavnostní večer u příležitosti předání Národní ceny ČR za jakost za rok 2005 ve Španělském sále na Pražském hradě. Generálním partnerem této prestižní ceny byla akciová společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, jeden z předních evropských výrobců válcovaných produktů z oceli.

ČESKO-RUSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM V OSTRAVĚ

Akciová společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL aktivně podpořila již 3. ročník česko-ruského ekonomického fóra, které se uskutečnilo pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR Milana Urbana, hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského a primátora města Ostravy Aleše Zedníka ve dnech 6.–7. prosince 2005 v Ostravě. Na konferenci se hovořilo především o státní strategii rozvoje obchodně-ekonomické spolupráce, o legislativě podnikání v RF, o konkrétních možnostech a formách spolupráce a o podnikání v průmyslových.