Prohlášení o shodě - štětovnice

Prohlášení o shodě - válcované profily

Prohlášení o shodě Štětovnice
Prohlášení o shodě Jeřábové kolejnice
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO1_2017 (S240GP)
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO2_2017 (S270GP)
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO3_2017 (S355GP)
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO4_2017 (S390GP)