Štětovnice / Tolerance dle ČSN EN 10 248-2

TOLERANCE DLE ČSN EN 10 248-2

Parametr Rozsah platnosti Tolerance
Výška profilu h h < 200 mm +/- 4 mm
  h > 200 mm +/- 5 mm
Šířka profilu B   +/- 2 % B
Šířka párovaných profilů 2B   +/- 3 % 2B
Tloušťka stojiny t < 8,5 mm +/- 0,5 mm
t >8,5 mm +/- 6 % t
Tloušťka hřbetu s < 8,5 mm +/- 0,5 mm
s >8,5 mm +/- 6 % s
Otevření zámků   +/- 2 mm
Šířka nosu zámku   +/- 2,5 mm
Délka L   +/- 100 mm
Přímost   q < 0,2 % L
Kolmost řezu   p < 2 % B
Hmotnost   +/- 5 %