Výpalky / Jakosti materiálů

JAKOSTI MATERIÁLŮ

Tvarové výpalky vyrábíme především z nelegovaných a legovaných konstrukčních ocelí, z kotlových ocelí a z ocelí ke zušlechťování;

  • oceli dle EN: 10025-2, 10025-3, 10025-5, 10028-2, 10028-3
  • ostatní oceli dle dohody

POJMY

Přesné pálení - pálení pravoúhlých tvarů se zpřísněnými rozměrovými tolerancemi
Pásnice - podelné pálení plechů na pásy
Tvarový výpalek - pálení tvarů podle výkresové dokumentac

ROZMĚRY

Tvary zhotovujeme dle předložené technické dokumentace, výkresy ve formátu DXF, DWG nebo v papírové podobě.

Tvarový výpalekRozměry (mm) Hořák kyslík - zemní plyn
Tloušťka *) 5-80
Šířka max. 4 000
Délka max. 14 000

 

Přesné páleníRozměry (mm)
Tloušťka *) 5-80
Šířka 100-4 000
Délka 100-14 000

 

PásniceRozměry (mm)
Tloušťka *) 10-80
Šířka 100-1 000
Délka 1 000-14 000

*) Větší tloušťky po dohodě

Výpalky z plechů vlastní výroby - tloušťka max. 80 mm, šířka max. 3 280 mm, hmostnost vstupního materiálu max. 12 500 kg.
Max. délky výpalků lze zvýšit po dohodě.