Produkty

Nominace na ocenění AURA 2004 – jednoznačný úspěch expozice VÍTKOVICE STEEL.

Nominace na ocenění AURA 2004 – jednoznačný úspěch expozice VÍTKOVICE STEEL.

46. Mezinárodní strojírenský veletrh

Pátek 24. 9. 2004

Poslední jednání, poslední návštěvníci - na shledanou opět příští rok ...

Poslední návštěvníci, závěrečná obchodní setkání ... je to tak, dnešním dnem končí 46. mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2004. Jeho podoba vždy jasně ukáže potřeby a přání našich zákazníků, jakým směrem se musíme ubírat a na řešení kterých problémů je třeba se soustředit v souvislosti s rozvojem klíčových produktových oborů. VÍTKOVICE STEEL vnímaly i tento ročník veletrhu jako možnost k rozpoznání správné šance, získání podkladů pro strategická rozhodnutí a následně pak k zajištění dostatku financí pro konkurenceschopné výrobní technologie.

Brány největšího oborového veletrhu ve střední a východní Evropě se dnes zavírají. Spolu s nimi i jedinečné příležitosti pro pracovní, ale především ta přátelská a společenská setkání s nejvýznamnějšími zákazníky, dodavateli, obchodními partnery. Ani tento rok však nechyběli jednání s představiteli státní správy, regionů a měst. Na veletrh letos přijelo také velké množství odborníků ze zahraničí, mimořádně nás potěšil stoupající zájem o naši produkci mezi domácími odběrateli. Naší jednoznačnou snahou bylo je přilákat do naší expozice.

Na druhou stranu veletrh ale již neslouží pouze k dojednávání obchodů, jde spíše o představení, podporu image firmy a její produkce. Samozřejmě, vždy máme zájem rozjednat nové kontrakty a jsme okamžitě připraveni reagovat na přicházející nabídky spolupráce. Úspěch prezentace VÍTKOVICE STEEL na brněnském veletrhu spočívá právě v kvalitní přípravě personálu expozice. Teď již bude záležet na obchodních manažerech, jak dokáží zpracovat poptávky, které jsme vygenerovali v průběhu veletrhu, a následně se strategicky rozhodnout, do kterých projektů vstoupíme.

Veletržní maratón finišuje, přišel čas rekapitulace. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si našli čas na naši expozici. Jsme rádi, že obchodní partneři a spolupracovníci tak hojně využili odborných konzultací, že jsme mohli prohloubit vzájemnou důvěru ve společné projekty. Potěšil nás také Váš zájem o on-line internetové zpravodajství. Na shledanou v nové expozici opět za rok.

Čtvrtek 23. 9. 2004

Pohled za plot ... do expozic partnerů VÍTKOVICE STEEL

Dnešní den patří především obchodním managerům společnosti, rezervována je pro ně téměř celá expozice. Obchodníci VÍTKOVICE STEEL vedou individuální, někdy opravdu velmi dlouhá a náročná jednání o všech aspektech obchodní spolupráce se stávajícími i potenciálními partnery. Klíčová se stala orientace na kontrolu řetězce tvorby hodnoty.

"Keď prechádzate veľtrhom, pociťujete určité kúzlo, fluidum prostredia aj vďaka prítomnosti konkurencie, ktoré je jedinečné," zaslechli jsme jednoho z návštěvníků expozice VÍTKOVICE STEEL. Základem, nejen toho veletržního úspěchu je tak vytváření vzájemně užitečného partnerství se zákazníky, dodavateli, distributory, ale i zaměstnanci.

A protože jsme obchodníky VÍTKOVICE STEEL nechtěli rušit - našeho fotografa tak napadlo udělat malou fotoreportáž o tom, jak si stojí naše konkurence, ale i obchodní partneři. Zveme Vás proto na virtuální prohlídku některých expozic, které na MSV 2004 navštívil fotograf pan Karel Beneš.

Pohled za plot do expozic partnerů VÍTKOVICE STEEL.

Pohled za plot do expozic partnerů VÍTKOVICE STEEL.

Pohled za plot do expozic partnerů VÍTKOVICE STEEL.

Pohled za plot do expozic partnerů VÍTKOVICE STEEL.

Elektronické puzzle VÍTKOVICE STEEL

I když je strojírenský veletrh primárně určen odborné veřejnosti, VÍTKOVICE STEEL nezapomínají ani na laickou veřejnost, studenty a ostatní návštěvníky veletržního setkání, kteří rádi soutěží a vyhrávají dárky.

Základní myšlenkou je spojit to známé "příjemné s užitečným". Pro všechny soutěžichtivé zájemce proto společnost VÍTKOVICE STEEL připravila speciální puzzle. Na velkém dotykovém displeji můžou ti nejodvážnější změřit síly s počítačem a pokusit se poskládat jednu ze dvou variant obrazové skládanky ve předem určeném časovém limitu.

Na vítěze, kteří uspějí v boji s nekompromisním a nesmlouvavým počítačem, čeká mnoho firemních dárků. Soutěžící se samozřejmě dozví i něco ze zákulisí projektů, na realizaci kterých se společnost VÍTKOVICE STEEL podílela.

A protože odvážnému štěstí přeje, neváhejte, dárky čekají možná právě na Vás!

Prezentace VÍTKOVICE STEEL na MSV očima médií II.

V příspěvku nazvaném: "Vítkovice Steel vyhlásily na MSV studentské programy" se reportér veletržního magazínu BVV vrací k úterní tiskové konferenci naší společnosti. Ve zpravodajství se podrobně věnuje problematice akademických programů, ke kterým se VÍTKOVICE STEEL vrací po letech pauzy.

Oficiální zpravodaj BVV vyzdvihuje především studentské stáže a praxe, či přímo pomoc při zadání a řešení diplomových prací, které jsou opět součástí proaktivní personální politiky společnosti.

Veletržní zpravodaj cituje personálního ředitele VÍTKOVICE STEEL Jana Polzera: "Komunikaci se školami odstartovala společnost na základě výsledků analýz, které potvrdily zájem mnoha studentů pracovat právě v této ostravské hutní firmě. Lidské zdroje jsou to nejcennější co firma má - bez kvalitních zaměstnanců nelze dělat dobrou práci," doplnil Polzer.

Úspěšná koncepce obchodního dne i dne pro veřejnost

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je rozhodně největší veletržní projekt svého druhu na východ od Hannoveru. I když je to veletrh velice specializovaný, těší se mimořádnému zájmu vystavovatelů, obchodníků a médií. Charakteristiku doplňuje i vysoká účast laické veřejnosti. Pro VÍTKOVICE STEEL, to mimo jiné znamená zvládnout co nejširší využití moderních komunikačních nástrojů včetně internetu.

"Cílem není jen formálně obchodovat, veletržní účast chápeme jako prestižní společenskou událost, jak podpořit partnerské vztahy s našimi zákazníky, dodavateli a distributory," komentuje dění v expozici Michal Baštinský, ředitel marketingu VÍTKOVICE STEEL. „Skutečně přátelská jednání na veletrhu jsou přirozenou součástí obchodních vztahů naší společnosti," dodal M. Baštinský.

Čtvrtek na MSV patří nejen laické veřejnosti, ale především obchodníkům. Dostatečný prostor dostávají individuální přátelská jednání s našimi partnery. Veletrh totiž vnímají obchodníci také jako formu naší služby zákazníkům. Nabídka výrobků a služeb šitých na míru je podle nás stejně důležitá jako využití nových elektronických odbytových kanálů. Bez lidí, bez obchodních partnerů a přátel by to však nešlo. A tak právě multifunkčnost veletrhů ideálně odpovídá našim požadavkům.

VÍTKOVICE STEEL nominovány na vítěze EXPO IMAGE 2004

"Členové odborné poroty řádně zhodnotili všechny expozice mezinárodních veletrhů MSV a IMT Brno 2004 a na svém zasedání nominovali Vaši expozici na titul EXPOZICE roku 2004." To je nejen dobrá novina, kterou jsme se dozvěděli dnes krátce před polednem. Je to především ocenění všech, kdo se na realizaci a fungování expozice VÍTKOVICE STEEL podíleli.

"Recept na úspěch? Z pekla štěstí a z nebe smůlu, pomíchat a užít spolu," s nadsázkou komentuje ocenění Aleš Pavlík, jednatel agentury API, která stánek realizovala. "A realita? Na počátku stojí originální nápad, pak chuť a odvaha riskovat, schopnost přesvědčit klienta, aby důvěřoval smělým plánům. Expozici však tvoří lidé, bez kvalitního realizačního týmu by jakýkoliv plán zůstal jen na papíře," komentuje úspěch A. Pavlík.

Soutěžní projekt EXPO IMAGE, si pravidelně od roku 1997 klade za cíl zviditelnit zajímavé expozice, nejlepší tvůrce a realizační firmy, ale především podpořit výstavářskou a propagační tvorbu. Organizátoři Expo Image o něm mluví jako o "soutěžním projektu o nejpůsobivější expozici vybraných mezinárodních veletrhů pořádaných na celém území České republiky". Expozice jsou hodnoceny ve třech kolech. V prvním kole, které probíhá v průběhu kalendářního roku, porota z přihlášených expozic určí nominace na titul Expozice roku. V kole druhém a třetím pak ze všech nominovaných expozic navrhne udělení titulů Expozice roku a třem nejlepším ocenění GRAND PRIX EXPO IMAGE.

Středa 22. 9. 2004

Prezentace VÍTKOVICE STEEL na MSV očima médií

Téměř 23 procentní nárůst tržeb společnosti za prvních šest měsíců tohoto roku zajímali reportéra veletržního magazínu BVV, který ve své zprávě velmi podrobně mapuje současnou situaci ve společnosti VÍTKOVICE STEEL. Magazín EURONEWS – EURO ONLINE glosuje finanční situaci společnosti v článku nazvaném: Tržby a prodej výrobků rostou - Vítkovice Steel investují více než miliardu korun do modernizace. Moravskoslezský deník se v dnešním materiálu věnuje chystané privatizaci společnosti v příspěvku: Třinec nechce koupit Vítkovice Steel. Další výstupy zpravodajského krytí prezentace VÍTKOVICE STEEL na MSV Brno vesměs vychází ze správy České tiskové kanceláře. Ta svůj materiál otevřela optimistickým konstatováním: Vítkovice Steel čekají, že zvýší podíl na trhu v ČR na 55%. Zveřejněné informace vycházejí z vystoupení Vladimíra Baila, předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti na tiskové konferenci společnosti. Další ekonomická a odborná média pak věnují pozornost také technologickým a teritoriálním změnám, které společnost odstartovala spolu s novou obchodní politikou.

Prezentace VÍTKOVICE STEEL na MSV očima médií.

Prezentace VÍTKOVICE STEEL na MSV očima médií.

Prezentace VÍTKOVICE STEEL na MSV očima médií.

Prezentace VÍTKOVICE STEEL na MSV očima médií.

Nominace na ocenění AURA 2004 – jednoznačný úspěch expozice VÍTKOVICE STEEL

Veletržní expozice VÍTKOVICE STEEL na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně získala v kategorii stánků do 300 m2 nominaci na cenu AURA 2004. Expozice společnosti postoupila do druhého kola, ve kterém se bude ucházet o cenu nejvyšší v konkurenci již nominovaných veletržních prezentací jiných firem z veletrhu Autotec, samozřejmě MSV, ale kandidátů přibude i z ještě připravovaných veletrhů Invex a MEFA.

„Klienta VÍTKOVICE STEEL jsme představili v moderním designu a grafickém vizuálu budoucnosti, který dává všednímu „huťařskému“ životu zcela nové dimenze,“ komentuje úspěch Aleš Pavlík, jednatel agentury API, která stánek realizovala. „Snažili jsem se o zcela nový přístup k filozofii komunikace - ostatně posuďte sami – odvážná architektonická vize umožnila nejen inteligentní komunikaci VÍTKOVICE STEEL se zákazníky, ale úplně změnila způsob práce obchodníků na veletrhu. Expozice nabídla i prostor pro odpočinek, přátelská setkání, které pomáhají posilovat mezilidské vztahy,“ dodal A. Pavlík.

Odborná porota soutěže hledá nejlepší expozici nejen podle architektonického hlediska, ale zejména z hlediska marketingového. Tedy jak úspěšně se podařilo vystavující společnosti sladit vzhled, vybavení či zaměření expozice s marketingovými cíly, které si pro účast na veletrhu vytýčila. Prostě AURA – Efektivní veletržní účast.

Obchodníci a manažeři VÍTKOVICE STEEL: Veletržní atmosféra nám vyhovuje

Tři dny veletržního maratónu - to jsou desítky obchodních jednání v expozici. Právě zde jsou totiž ideální možnosti, jak představit výrobní portfolio, prohloubit stávající kontrakty, resp. jednat o rozšíření spolupráce dle kapacit VÍTKOVICE STEEL.

Široké příležitosti k novým domácím i zahraničním kontaktům, které sebou přináší strojírenský veletrh v Brně, se obchodníci VÍTKOVICE STEEL rozhodli využít intenzivně i tento rok. Veletrh je pro každého obchodníka v podstatě velkým bitevním polem o trhy, možností získat někdy exkluzivní, někdy výjimečný kontrakt. Jednání v expozici je proto logickou, nevyhnutelnou součástí prezentace produktové politiky, zejména její komunikační, cenové a distribuční stránky. Vytvářejí ideální kombinaci podmínek a příležitostí k prohloubení osobní důvěry u obchodních partnerů. Právě blízký vztah firmy a zákazníka je pro firmu jedním ze strategických faktorů úspěšnosti v národním, ale i mezinárodním kontextu.

A i když je na bilancování stále dost času, zdá se, že veletržní prezentace je úspěšná.

Úterý 21. 9. 2004

Firemní den VÍTKOVICE STEEL dopadl na jedničku

Pro všechny naše partnery jsme na úterní popolední připravili FIREMNÍ DEN, který oficiálně otevřel ve 14 hodin Vladimír Bail, předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE STEEL.

Je to již tradiční setkání všech věrných spolupracovníků, stabilních partnerů, ale i spolehlivých dodavatelů. Jak jinak poděkovat za partnerství a spolupráci, než v přátelské atmosféře Firemního dne, v rámci jedné z nejdůležitějších marketingových akcí roku - strojírenského veletrhu.

Expozice VÍTKOVICE STEEL se naplnila nejen příjemnou muzikou skupiny JUPITER, ale především těmi, bez kterých bychom nemohli být úspěšní. Diskutovalo se nejen o pracovních záležitostech, plánech a možnostech další spolupráce, ale i o těch lidských problémech, které přátelé rychle vyřeší, aby mohli kráčet dál.

Letošní Firemní den VÍTKOVICE STEEL dopadl na jedničku. Již teď se všichni těší na příští setkání - opět v nové expozici, v novém šatu, ale rozhodně se starými přáteli.

Tisková konference

Prezentace VÍTKOVICE STEEL na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně pokračovala v úterý 21. září 2004 druhým dnem. Své záměry a hospodářské výsledky jsme prezentovali na tiskové konferenci. Hlavní vzkaz pro novináře:" Hodnota tržeb za šest měsíců roku 2004 dosáhla více než 5,5 mld. korun, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nárůst o 22,4 procenta." Další informace se týkaly pokračující transformace společnosti, změn v technologické, technické a personální oblasti. Ty pro novináře komentoval Vladimír Bail, generální ředitel a předseda představenstva VÍTKOVICE STEEL. Diskuse se dotkla i připravované privatizace společnosti. Vladimír Bail kromě jiného uvedl, že případní investoři, kteří se podle něj pomalu na vstup do naší společnosti začínají informovat, budou mít reálnou šanci až v následujících měsících, kdy vláda oficiálně vyhlásí tendr. A jedině ten, kdo nabídne nejvýhodnější podmínky, bude mít šanci získat jednu z nejúspěšnějších hutnických společností ve střední Evropě.

Pondělí 20. 9. 2004

Startujeme, vítejte!

Současně s otevřením bran Mezinárodního strojírenského veletrhu se otevřely i prostory expozice VÍTKOVICE STEEL, a. s. Cestu k nám najdete snadno, naše expozice se nachází v pavilonu F, stánek č.88.

Při slavnostním přestřižení pásky na startu veletržního maratónu předseda představenstva a generální ředitel společnosti Vladimír Bail popřál především obchodníkům, aby využili jedinečnou veletržní možnost pro intenzivní obchodní jednání. Účelná a zároveň atraktivní expozice VÍTKOVICE STEEL na 46. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně umožňuje všem seznámit se s výsledky dramatických změn, kterými společnost za posledních 12 měsíců prošla a které většinou úzce souvisejí s připojením České republiky k Evropské Unii.

Expozice je výkonné manažery přirozenou součástí prezentace produktové politiky, zejména její komunikační, cenové a distribuční stránky. Ač je každému na první pohled jasné, že největším přínosem veletrhu je právě osobní kontakt, účast managerů VÍTKOVICE STEEL znamená v jistém slova smyslu i promyšlený průzkum. Právě MSV často jasně ozřejmí vývoj trhů, druh a rozsah změn, ale i směr a tempo dalšího vývoje hutní produkce.

Firmy, které chtějí uspět tak jako VÍTKOVICE STEEL, nyní koncentrují síly do oblasti dravého marketingu a dynamického obchodu, aby obstály v daleko silnější konkurenci než doposud. A právě MSV Brno je skvěle načasovanou příležitostí ke zviditelnění našich kvalitních, spolehlivých a bezpečných produktů.

Konkrétním důkazem toho, v co společnost VÍTKOVICE STEEL věří, je i expozice v Brně. Chcete vědět víc? Navštivte pavilon F, stánek č.88.

V barvách rozžhavené a chladnoucí oceli

Nová vizuální komunikace VÍTKOVICE STEEL- TOUCH PERFECTION - STEEL FOREVER vyjadřuje postoj společnosti ke světu. Energii, smělost prorážet nové cesty, maximální koncentraci na práci pro zákazníka a poctivost, která je základním kamenem úspěšné komunikace s obchodními partnery.

Korporátními barvami VÍTKOVICE STEEL jsou živá červenooranžová, připomínající rozžhavenou ocel, a šedomodrá barva postupně chladnoucí oceli na roštech válcoven. Tyto barvy dominují i v historicky první samostatné expozici společnosti na letošním strojírenském veletrhu v Brně. Ostravští huťaři chtějí zaujmout čistotou vizuálního stylu, svěžím, mladistvým dojmem a funkčním minimalismem.

"Stánek o rozloze 100 m2 vznikl ve spolupráci s Ing. Arch. Zdeňkem Škrlou prozrazuje základní informace o expozici VÍTKOVICE STEEL produkční agentury API Renáta Kapolková. "Autor se především pokusil expozici co nejvíce odlišit od ostatních. Na této významné strojírenské akci ?rmy většinou sází na bohaté a barevné tvarosloví v luxusním podání. Expozice VÍTKOVICE STEEL však působí svěžím, mladistvým dojmem. Vyvolává v kolemjdoucích chuť zastavit se a nutí je věnovat pozornost prezentaci ?rmy," dodává R. Mecová - Kopolková.

"Snažili jsme se namíchat tu jedinečnou kombinaci firemních atributů a hodnot do výsledné podoby expozice. Aby byla nejen efektivním nástrojem obchodní komunikace, ale navíc aby vybízela k lidskému kontaktu a přátelskému setkání," říká Aleš Pavlík, hlavní koordinátor expozice a jednatel agentury API, která prezentaci VÍTKOVICE STEEL realizuje. "Dobré a kvalitní expozice naznačují trendy, kterými se výstavnictví, i u velmi technicky a technologicky specifických firem můžou do budoucna ubírat. Pro VÍTKOVICE STEEL jsme realizovali smělé architektonické plány, již dnes můžeme říct: úspěšně," dodal A. Pavlík

Prezentace VÍTKOVICE STEEL, a. s., na MSV i na internetu

Na mnoha výstavách a veletrzích vydávají vystavovatelé klasické tištěné tituly novinového charakteru a přinášejí aktuální zpravodajství z veletržního dění, různé rozhovory, tipy na zajímavé exponáty, přehledy doplňkových akcí a nejrůznější další informace. Pro všechny zájemce, kteří chtějí sledovat dění v expozici společnosti VÍTKOVICE STEEL, připravilo vedení společnosti "živé" on-line zpravodajství, které vzniká v reálném čase a přímo na "místě činu".

O každodenním "steeláckém" dění na brněnském výstavišti budeme aktuálně informovat na nových webových stránkách společnosti na adrese: http://www.vitkovicesteel.com , v sekci věnované 46. mezinárodnímu strojírenskému veletrhu. Kromě aktuálního zpravodajství a originálních dat, zde naleznete přehledné informace o dění v expozici VÍTKOVICE STEEL, fotoseriál k MSV, či informace k doprovodnému programu.

Zajímavostí jsou i on-line kamery, které zprostředkují dění v expozici těm, kdo nemohou dorazit přímo do expozice. Přímý přenos ze stánku můžete sledovat na adrese http://www.vitkovicesteel.com , v sekci věnované 46. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu.

Slavnostní otevření expozice VÍTKOVICE STEEL, a.s. na 46. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně dne 20.9.2004

Jednání probíhající v expozici VÍTKOVICE STEEL, a. s.