Produkty

49. Mezinárodní strojírenský veletrh

Pondělí - 1.10.2007

Dne 1.10.2007 v 10.00 hod. předseda představenstva a generální ředitel EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ing. Vladimír Bail, Ph.D. a Ing. Petr Jůza, člen představenstva a finanční ředitel EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. přestřihli pásku expozice společnosti na 49. ročníku mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Nechyběla sklenička sektu, sympatické hostesky a příjemná, neformální atmosféra. Během celého dne pak probíhala jednání s obchodními partnery společnosti v ovzduší vzájemných sympatií a respektu. Návštěvníci expozice oceňovali její vzhled a uspořádání, v dynamických prezentacích vzbuzovala údiv v současnosti největší osobní dopravní loď na světě Liberty of the Seas, která nese i tlusté plechy vyrobené v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Slavnostní přestřižení pásky Ing. Vladimír Bailem, Ph.D. a Ing. Petrem Jůzou...

...účast EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. na veletrhu právě začíná.

Nechyběla sklenička sektu...

...přípitku se zúčastnil i obchodní ředitel společnosti Ing. Jiří Poštulka

Do expozice ihned po otevření zavítali návštěvníci...

...a zavládla příjemná neformální atmosféra.

Sympatické hostesky jsou ozdobou každé výstavní expozice, jak se líbí Vám?

moderátor Radek Erben a komentovaná prezentace s referenčními výrobky

Ing. Evženovi Tošenovskému ukazuje firemní expozici Ing. Aleš Pavlík, ředitel společnosti API, která ji realizovala.

Během celého dne probíhala jednání...

...s obchodními partnery společnosti...

...v ovzduší vzájemných sympatií...

...dohody a respektu...

...jednání bezpochyby přinesou viditelný výsledek.

Úterý 2.10.2007

Druhý den výstavy byla v 10.00 hod. zahájena tisková konference společnosti. Na otázky celkem patnácti novinářů, včetně České televize a Českého rozhlasu, odpovídali předseda představenstva a generální ředitel EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ing. Vladimír Bail, Ph.D. a Ing. Petr Jůza, člen představenstva a finanční ředitel EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Odpoledne se pak neslo ve znamení firemního dne pořádaného pro obchodní partnery společnosti, který byl zahájen ve 14.00 hod. krátkým projevem generálního ředitele společnosti. Příjemným překvapením pak bylo předání pamětní mince panu Bailovi k výročí vzniku provozu „Vítkovické lahvárny“ z rukou generálního ředitele Vítkovice Holding, a.s., Ing. Jana Světlíka. Firemní setkání bylo plné příjemných setkání zajímavých osob, dobrého jídla, pítí a zábavy, kterou doprovázela decentní jazzová hudba v podání Borise Urbánka a Michala Žáčka, špičkových českých interpretů. Velkým očekáváním byla i návštěva komise, která hodnotila výstavní expozice v rámci soutěže „O nejpoutavější expozici AURA 2007“ na mezinárodním strojírenském veletrhu. Umístění mezi nejlepšími v loňské soutěži zavazuje.

Tradiční TK se týkala hlavních událostí, které se udály ve společnosti od minulého ročníku veletrhu

Novináři pozorně poslouchají…

…a generální ředitel ochotně vysvětluje.

Ing. V. Bail, Ph.D.v „palbě otázek“ D. Štalmacha z MF DNES.

Pod dohledem kamery ČTV hovoří Ing V. Bail, Ph.D. o nedostatku kvalifikovaných pracovníků v hutnictví.

Vysvětlování nutnosti dlouhodobého pohledu na investice v hutnictví I. Šulákové z Českého rozhlasu.

Tiskový mluvčí společnosti, J. Krišica, R. Zimmermann (Cat Radio USA) a E. Mazurová (ČTK) přihlížejí zahajování firemního dne.

Novináři byli dopravováni touto lodí na čtyřech kolech s veškerou péčí palubního penálu.

Zahájení firemního dne…

…a hosté společnosti

Vrcholní představitelé obou „sousedských“ vítkovických firem, Ing. Vladimír Bail a Ing. Jan Světlík při předání medaile.

Špičkoví hudební instrumentalisté B. Urbánek a M.Žáček (saxofon).

Velký úspěch slavili u hostů expozice tři karikaturisté, kteří měli stále, co dělat.

Asistent generálního ředitele Ing. I. Myška, byl nadšen ze své funkce, předat každé ženě v expozici růži.

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

Středa 3.10.2007

Třetí den konání veletrhu se nesl ve znamení informace, která potěšila všechny příznivce společnosti EVRAZ VITKOVICE STEEL. Expozice společnosti získala první cenu ve své kategorii v soutěži "O nejpoutavější expozici AURA", organizované Brněnskými veletrhy a výstavami, a.s. Odborná porota pod dohledem Ing. Arch. Hany Ryšavé, CSc. hodnotila ve čtyřech kategoriích architektonicko-designérskou koncepci a řešení, vizuální design, provoz a funkci výstavní expozice.

Finální návrh stánku vznikl na základě jasně definovaných požadavků na základě soutěže mezi vybranými architekty. S vítězným autorem Ing. Arch. Zdeňkem Škrlou pak došlo k dopracování celé expozice. Dalšími členy týmu jsou Ak. Soch. Boris Holub, umělecký ředitel Agentury API, s.r.o. a Renáta Kapolková Mecová z Agentury API, která měla na starosti celou produkci veletrhu. Realizaci provedla společnost Veletrhy Brno, a.s.

Celá architektonicko-designerská koncepce a řešení je podřízeno zejména sdělení faktu, že u společnosti došlo ke změně jména z VÍTKOVICE STEEL na EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, současně je vzat do úvahy požadavek na dominantní informace v oblasti referenčních výrobků společnosti. Dominantní plocha stánku deklaruje nové logo společnosti, na kterém je patrná souvislost mezi starým a novým názvem společnosti. Expozice je navržena tak, aby jednotlivé její prostory byly jednoznačně definovány, včetně jednacích míst pro různé úrovně jednání a skrytých prostor určených pro zázemí, obsluhu a sklady. Prvky funkcionalismu jsou v kontrastu s fotografiemi a plazmovými obrazovkami, kde probíhá filmová prezentace. To vše vytváří velmi dynamický sled událostí, které spolu s celkovým pojetím expozice upoutají každého návštěvníka, ať už odborníka nebo laika.

Expozice je doladěna vhodnými doplňky a oblečením hostesek odpovídající barevnému tónu expozice.

Expozice EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Expozice EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Expozice EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Expozice EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Expozice EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Expozice EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Ocenění AURA 2007

Čtvrtek 4.10.2007

Po celý den probíhala v expozici jednání 

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

záběry z probíhajících jednání

Ing. Vladimír Bail, Ph.D. předává květiny

Ing. Vladimír Bail, Ph.D. předává květiny

Ing. Vladimír Bail, Ph.D. předává květiny

Pátek 5.10.2007

Pohled do expozic ostatních vystatovatelů