Produkty

Již tradičně zahájil zvuk lodního zvonu Mezinárodní námořní veletrh BALTEXPO v Gdaňsku, jehož třináctý ročník se konal ve dnech 6. - 8. září 2005.

Již tradičně zahájil zvuk lodního zvonu Mezinárodní námořní veletrh BALTEXPO v Gdaňsku, jehož třináctý ročník se konal ve dnech 6. - 8. září 2005.

Baltexpo

Baltexpo

Lodní zvon zahájil námořní veletrh

Již tradičně zahájil zvuk lodního zvonu Mezinárodní námořní veletrh BALTEXPO v Gdaňsku, jehož třináctý ročník se konal ve dnech 6. - 8. září 2005. Akce se letos zúčastnilo 300 firem z 16 zemí světa, mezi nimi také akciová společnost VÍTKOVICE STEEL.

A právě prezentace produktů pro lodní průmysl byla hlavním důvodem účasti vítkovické huti na této výstavě. Vždyť již na počátku minulého století dodávala vítkovická společnost své plechy pro námořní lodě. "V současnosti ročně dodáváme zhruba až 170 tisíc tun velmi kvalitních lodních plechů pro nejrůznější zaoceánské lodě, luxusní jachty i trajekty a rádi bychom získali další zákazníky," říká Ing. Michal Baštinský, vedoucí Marketingu VÍTKOVICE STEEL, a.s. O tom, že nejen kvalitní vítkovické plechy, ale i profily a výpalky na tomto specifickém veletrhu skutečně zaujaly, svědčí i počet jednání, uskutečněných ve vítkovické expozici. Ta svým moderním designem, vyjadřovala postoj této hutní společnosti ke světu - její energii, smělost prorážet nové cesty a maximální koncentraci na potřeby zákazníka. A to je přece základní kámen úspěšné komunikace s obchodními partnery.

"Veletrh BALTEXPO patří k největším svého druhu v Evropě," říká Pawel Adamowicz, starosta Gdaňska. "Pro město má tato akce velký význam ze společenského hlediska, loděnicím samozřejmě pomáhá především v obchodní oblasti." Přestože podle jedné analytické společnosti poptávka po lodních plechách v letech 2004 - 2007 stále poroste, v Evropě má spotřeba lodních plechů už dlouhodobě vyrovnaný charakter. "V uplynulých dvou letech byly dodávky VÍTKOVICE STEEL do lodního průmyslu na přibližně stejné úrovni, potvrzuje tuto statistiku i Ing, Baštinský. "Největší podíl z naší produkce přitom zaujímají právě polské a chorvatské loděnice, které již tradičně odebírají v průměru každá 60 až 80 tis. tun lodních plechů ročně. I proto je pro nás účast na tomto mezinárodním veletrhu v přímořském městě Gdaňsk velkým přínosem. Ostatní lodní plechy pak dodáváme především do ČR, VB, SRN, Finska a Turecka. Návštěvníci expozice VÍTKOVICE STEEL měli mimo jiné možnost prostřednictví LCD obrazovek, na nichž se průběžně promítaly filmy o současné produkci společnosti, i na panelech s fotografiemi spatřit hned několik nádherných lodí a trajektů vyrobených právě z plechů VÍTKOVICE STEEL. Jednou z těchto lodí je i loď na přepravu automobilů Morning Courier, která byla v červnu 2005 v polské loděnici STOCZNIA GDYNIA S.A. slavnostně spuštěna na vodu. Loď o délce 199,9 metrů, šířce 32,6 metrů a výšce 32,74 metrů váží celkem 17 000 tun, přičemž jen dodané vítkovické plechy měly hmotnost 14 500 tun. Morning Courier, jehož dopravní kapacita je až 6600 aut, je jedenáctou lodí z celkem dvaceti, které jsou zatím plánované a které budou typově zcela stejné a již osmou lodí z vítkovických plechů. Již nyní se však ve vítkovické válcovně 3,5 Kvarto válcují a začínají dodávat lodní plechy pro čtrnáctou loď, s jejíž výstavbou se začne pravděpodobně nyní na podzim.

Lodní zvon zahájil námořní veletrh.

Lodní zvon zahájil námořní veletrh.

Lodní zvon zahájil námořní veletrh.

Lodní zvon zahájil námořní veletrh.