Produkty

Sortiment plechů je válcován v tloušťkách 5-80 mm a šířkách 1000 - 3300 mm.

Sortiment plechů je válcován v tloušťkách 5-80 mm a šířkách 1000 - 3300 mm.

Značení

Značení plechů se provádí ražením a barvou. Při ražení plechů v raziči za studena (Kvarto) jsou plechy raženy nízkostresovým bodovým způsobem. Při ručním ražení (Duo) je nutno nízkostresový způsob dohodnout v objednávce. Značení plechů bílou barvou se provádí na automatických signovacích strojích nebo ručně (většinou pomocí šablon). Specifický požadavek zákazníka na značení plechů formou textovou (nastříkání bílou barvou na plech) nebo barevným značením je realizován po dohodě v rámci každé samostatné zakázky. Pro usnadnění výběru barevného značení slouží Katalog barevného značení , kde jsou uvedeny jednotlivé vzory.

Příklad značení plechů ražením (razič za studena)

Příklad značení plechů ražením

Příklad značení plechů bílou barvou (automatický signovací stroj)

Příklad značení plechů bílou barvou