Ocel je budoucnost

Ocel je budoucnost

0 +

Zaměstnanců

0 +

Exportních zemí

0 %

Recyklovatelnost

0 +

Let výroby

Aktuality

VÍTKOVICE STEEL Sympozia MOSTY 2024

29. 5. 2024

Sympozium MOSTY se zabývá projektováním, výstavbou, rekonstrukcí a údržbou silničních a železničních mostů v České republice i ve světě. Společnost VÍTKOVICE STEEL představila technologické inovace, udržitelný přístup i nejnovější projekty. Ocel je budoucnost.

Děkujeme SEKURKON s.r.o. za partnerství, obchodní setkání a přednášky.

Více info zde: https://www.sympozium-mosty.cz/

Den otevřených dveří ve VÍTKOVICE STEEL

1. 5. 2024

VÍTKOVICE STEEL uspořádaly #STEELový Den otevřených dveří pro rodiny zaměstnanců, média, ale i bývalé kolegy v důchodu.

Pracovníci společnosti Vítkovice Steel měli možnost ve středu 1. května vzít do výrobního závodu své příbuzné a ukázat jim, kde pracují i další pracoviště ocelářského podniku.

Příležitost, která se koná jen jediný den v roce, využilo přesně 430 lidí.

DĚKUJEME všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě.

Více zde: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/na-svatek-prace-do-zamestnani-ve-vitkovice-steel-slavi-praci-20240531.html

aktuality světový kongres

9. 8. 2023

Světový silniční kongres PIARC se v letošním roce uskuteční v Kongresovém centru v Praze od 2. do 6. října 2023. Tématem kongresu je “Praha 2023 – Znovu společně na cestách”.

Jeden z cílů organizátorů je transformace této události na udržitelný kongres. Proto jsou VÍTKOVICE STEEL hlavním partnerem kongresu pro oblast udržitelnosti.

Více informací o kongresu zde: https://www.wrc2023prague.org/

Tiskové zprávy

1VÍTKOVICE STEEL ZELENÁ OCELI MILION TUN-min

4. 6. 2024

Ostravská společnost VÍTKOVICE STEEL má ambice stát se jedním z prvních evropských producentů válcované oceli vyrobené s minimálním dopadem na životní prostředí. Podepsala memorandum se společností Vulcan Green Steel ze skupiny Jindal Steel, která staví v Ománu velký závod na výrobu tzv. zelené oceli. Vítkovice Steel by mohly z tohoto moderního závodu v příštích letech odebírat ročně až 1 milion tun ocelových bram.

„Získání nového dodavatele vstupního materiálu vyrobeného nejmodernější technologií je průlomovým strategickým krokem, který nám umožní vyrábět a dodávat na trh kvalitní plechy, štětovnice a výpalky z ekologické oceli,“ uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL a dodal: „Měli bychom se tak stát jedním z prvních výrobců tzv. zelených plechů v Evropě a posílit tak konkurenceschopnost i svou pozici na trzích. Memorandem jsme si rezervovali 1 milion tun ročně. Zatím takového objemu výroby nedosahujeme, letos bychom chtěli vyrobit zhruba 600 tisíc tun, ale je to naším cílem v příštích letech.“

V závazném memorandu o spolupráci se společnosti VÍTKOVICE STEEL a Vulcan Green Steel ze světoznámé indické ocelářské skupiny Jindal Steel & Power dohodly na vzájemné obchodní spolupráci, na základě které ostravský podnik získá ocelové bramy z nové továrny v objemu až 1 milion tun ročně v tloušťkách od 230 mm po 300 mm. Konkrétní cenové a technické podmínky dodávek se budou řešit samostatnými dohodami.

Označení „zelená ocel“ se používá pro ocel vyrobenou s minimálním dopadem na životní prostředí. Klasické výrobní postupy jsou nahrazovány moderními postupy, kdy se omezuje nebo zcela opouští využívání fosilních paliv. Při výrobě zelené oceli se uhlí nahrazuje například vodíkem, který je vyroben ideálně s použitím obnovitelných zdrojů. Tento způsob výrazně snižuje a minimalizuje emise CO₂ a dalších skleníkových plynů, přičemž zelená ocel má stejné vlastnosti jako ta obvyklá. Podle plánů Evropské unie dekarbonizace těžkého průmyslu významně podpoří boj proti klimatickým změnám. Ocel má zároveň zásadní roli v ozelenění dalších odvětví, je totiž součástí mnoha nízkoemisních a bezemisních řešení – od železniční dopravy, přes ekologické stavby až po energetiku.

„Náš ocelářský komplex v Duqm bude mít počáteční kapacitu 5 milionů tun dekarbonizované oceli ročně, k výrobě plně využije obnovitelné zdroje energie, bude totiž těžit z obrovského solárního a větrného potenciálu Ománu, který patří mezi největší na světě. Využití zeleného vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů energie zajistí uhlíkovou stopu menší než 0,6–0,7 tuny CO₂ na tunu surové oceli,“ uvádí Vulcan Green Steel na svých webových stránkách. Moderní ocelárna v Ománu má být dokončena v roce 2026.

Vítkovice Steel hledají a zkoušejí nové dodavatele bram dlouhodobě, v podstatě už od uzavření vlastní ocelárny v roce 2015, intenzivně pak poslední dva roky. Důležitou roli při tom mají nejen technické parametry, kvalita a logistika, ale i zmíněná uhlíková stopa a dopady na životní prostředí. Dodávkami z Arabského poloostrova by si VÍTKOVICE STEEL mohly pokrýt celou svou potřebu vstupního materiálu a zajistit si dostatek bram pro svůj další rozvoj.

VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu. Firma zaměstnává přes 800 lidí. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků.

Kontakt: Ing. Jana Dronská, MBA, dronska.jana@seznam.cz, M: +420606728882, www.vitkovicesteel.com

tisková zpráva 10procent

23. 11. 2023

Představitelé vedení a odborové organizace ve společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s. zakončili vzájemnou shodou kolektivní vyjednávání a podepsali dodatek ke kolektivní smlouvě, který stanovuje mzdový vývoj a zaměstnanecké benefity pro rok 2024. Zaměstnancům porostou mzdy a odměny při splnění stanovených kritérií celkově až o 10%.

Situace v ocelářství je složitá, ale je pro nás důležité, abychom byli dobrým zaměstnavatelem a měli stabilizovaný tým zkušených zaměstnanců. Dohoda na dodatku ke kolektivní smlouvě je z naší strany jasné potvrzení, že to myslíme vážně,“ uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s.

Podle podepsaného dodatku představuje procentuální kumulativní navýšení tarifních i smluvních mezd a dalších změn uvedených v Kolektivní smlouvě v průměru až 10%, přičemž část navýšení už se promítla zaměstnancům do výdělku a další část bude promítnuta od 1. dubna 2024. Přijaté změny mimo jiné také navazují na nová vládní úsporná opatření.

„Jsem rád, že vedení podniku vnímá naše požadavky a výsledkem je kompromis. Dává zaměstnancům záruku, že jejich reálně mzdy porostou a to je důležité, aby se zaměstnanci nemuseli cítit frustrovaní,“ doplnil Roman Ďurčo, předseda podnikové odborové organizace a předseda OS KOVO.

„V návaznosti na podepsaný dodatek můžeme potvrdit, že jsme stabilní společnost s adekvátním mzdovým ohodnocením a mnoha zaměstnaneckými benefity, jako je například letní a vánoční bonus, příspěvek na penzijní připojištění, cafeterii ve výši až 21 tisíc korun ročně,“ řekla Žaneta Giel Sigmundová, personální ředitelka společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s., a doplnila aktuální nabídku volných pozic: “K pokrytí rostoucí provozní potřeby aktuálně hledáme elektrikáře, paliče, jeřábníky, operátory hutní výroby.“

Aktuální nabídka volných míst ve společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s. a přehled benefitů a výhod jsou
k dispozici na webových stránkách zde.

 VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu. Firma zaměstnává téměř 850 lidí. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků.

Ocelárna tiskovka

26. 9. 2023

Skončila rozsáhlá demolice ocelárny VÍTKOVICE STEEL,
plocha je připravená na další rozvoj

Projekt rozsáhlé demolice ocelárny společnosti VÍTKOVICE STEEL, která ukončila provoz v roce 2015 kvůli ekologickým limitům, je u konce. Bourání probíhalo postupně podle podmínek stanovených stavebními úřady městských částí a s ohledem na okolní pozemky a objekty. Volná plocha nedaleko centra Ostravy o rozloze cca 17 hektarů bude k dispozici pro nové využití.

 „Dokončením demolice ocelárny končí jedna etapa vývoje podniku, která souvisí s tím, jak se ocelářství musí přizpůsobovat stále složitějším podmínkám, mezi které patří mimo jiné zpřísňování ekologických limitů. Uzavření ocelárny bylo pro mnohé smutným, ale pro zachování ostatních provozů a další rozvoj společnosti nutným krokem,“ uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Příprava demolice ocelárny se rozběhla už v roce 2016 rozsáhlým veřejnoprávním řízením, které zahrnovalo jednání s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení. Samotná demolice ocelárny začala po vyřízení všech povolení v dubnu 2019. Nejprve se odstraňovaly technologie uvnitř budov. Následně se stavěl ocelový 900 metrů dlouhý energo-most pro přeložky inženýrských sítí a začaly demolice nadzemních i podzemních částí objektů, včetně tří již nepotřebných komínů o výšce až 60 metrů, a práce na opláštění nově vzniklých venkovních stěn ostatních přilehlých hal.

„Hlavní souhalí ocelárny bylo zbouráno postupně v roce 2020. Mezi nejnáročnější etapy patřila demolice nejvyšší budovy – 55 metrů vysoké konvertorové haly ocelárny. Následovaly práce se sutinami, třídění materiálů a odvoz, zároveň probíhalo zasypání jam vzniklých odstraněním základů nepotřebných objektů. Poslední fází bylo zarovnání terénu tak, aby mohl být pozemek připraven k dalšímu využití,“ popsal Radim Pachlopník, výrobní ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Stavební a demoliční práce prováděly zkušené firmy. Hlavní dodavatel prací – firma TROJEK se postarala zároveň o odvoz a likvidaci nebo využití materiálů z demolice. Prioritou byla bezpečnost při probíhajících pracích a minimalizace dopadů na okolí, především zamezení vzniku nadměrné prašnosti a hluku podle podmínek stanovených stavebními úřady městských částí. V některých místech proběhne ještě likvidace staré ekologické zátěže, ke které se zavázal při privatizaci stát. Další využití pozemků bude záležet na budoucím majiteli, stávající regulace (územní plán) předpokládá průmyslové využití.

Vítkovická ocelárna vyráběla zhruba sto let. V únoru 2015 se vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL a Krajský úřad Moravskoslezského kraje dohodli, že nebude prodloužena platnost integrovaného povolení pro ocelárnu, která se už nevešla do zpřísněných ekologických podmínek ČR a EU. Provoz ocelárny společnosti VÍTKOVICE STEEL skončil 30. září 2015. Vedení zvažovalo i ekologizaci ocelárny, ta by si ale vyžádala miliardovou investici, která by neúměrně zatížila podnik a mohla jej dovést ke krachu. Rozhodnutí ukončit činnost ocelárny bylo za dané situace nejlepším možným řešením pro dlouhodobé zachování výroby a zaměstnanosti.

VÍTKOVICE STEEL nahradily vstupní polotovary pro svou výrobu tlustých plechů dodávkami bram od výrobců ze zahraničí, především z Ruska, Ukrajiny a z Brazílie. V následujících letech po zavření ocelárny se společnost soustředila na stabilizaci, rozvoj ostatních provozů a zlepšení své kondice, zejména zvýšení výkonu a kvality výrobků. I přes nepříznivou situaci v ocelářství v celé Evropě v posledních letech se daří firmě držet si své postavení předního evropského výrobce kvalitních tlustých plechů pro stavebnictví a strojírenství.

 VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu. Firma zaměstnává téměř 900 lidí. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků.

 

 26. 9. 2023, Jana Dronská

 

Příběh VÍTKOVICE STEEL začal již v roce 1828 v Ostravě a trvá dodnes. VÍTKOVICE STEEL je tradiční významný výrobce tlustých plechů, štětovnic a výpalků v Evropě. Své poslání vidíme v propojování společnosti kvalitními produkty – díky našim plechům vznikají například mosty, které jsou naše velká vášeň. Štětovnice jsou využívány pro ocelové a mostní konstrukce nebo jako konstrukce pro vodní hospodářství a protipovodňová ochrana. Naše výpalky pálíme na nejmodernějších zařízeních, i proto se často využívají pro strojní díly, kde je vyžadovaná vysoká úroveň přesnosti. Kontrola kvality výrobků probíhá ve vlastních akreditovaných zkušebních laboratořích, které disponují nejmodernějšími zkušebními zařízeními.

Ocel má neomezenou životnost a je nejvíce recyklovatelným materiálem na světě. My však jdeme ještě dál. Děláme akční kroky pro ochranu planety a zelenější svět. Také disponujeme transparentními a férovými podmínkami pro obchodní partnery, dodavatele i naše zaměstnance.

To všechno jsme my – jsme VÍTKOVICE STEEL.

VÍTKOVICE STEEL, a.s. vlastní environmentální prohlášení o produktu pro štětovnice i tlusté plechy

Informační systém QUICKLOOK poskytuje jednotlivým zákazníkům detailní informace o kontraktech, jejich stavu ve výrobě a expedici.

Vstup do systému je možný po registraci na kontaktní adrese 📧 tradesteel@vitkovicesteel.com.

logo quicklook big upsc

Napište nám

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.