Aktuality

Aktuality

17. 7. 2023

Projekt OP PIK – Náhrada měničů Ward – Leonard II

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost společnost Vítkovice STEEL, a. s. realizovala projekt pod názvem „Náhrada měničů Ward – Leonard II“ Číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017753.

Cílem projektu bylo nahradit stávající rotační měniče Ward-Leonard pro pohony válcovací linky na těžké profilové trati (TPT) moderními polovodičovými měniči. Realizací projektu došlo k úsporám spotřeby elektrické energie a provozní vody.

Tento projekt byl realizován s finanční podporou Evropské unie.