Certifikáty - štětovnice

Certifikáty - štětovnice

Seznam certifikátů společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.

1. Systém managementu kvality a environmentálního managementu

VÍTKOVICE STEEL, a.s., je vlastníkem:

certifikátu pro systém managementu kvality (QMS) podle:

EN ISO 9001:2015 (TÜV NORD)

dále certifikátu pro systém environmentálního managementu kvality (EMS) podle:

EN ISO 14001:2015

a certifikátu:

2. Výrobkové certifikáty a aprobace

VÍTKOVICE STEEL, a.s., je držitelem celé řady výrobkových certifikátů a aprobací, detaily jsou uvedeny v následující tabulce:

a) Prokázání shody výrobků pro stavební účely

Certifikační společnost

Číslo osvědčení

Předpis

Platnost do

TÜV NORD

Ü – Zeichen

Bauregelliste A, část 1

Strojírenský zkušební ústav s.p., Jablonec n. Nisou

Zákon č.22/1997 Sb. a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 215/2016 Sb.

26.05.2029

ZETOM Katowice

Dz.U. 2016 r. poz.1966

b) Certifikace výrobků pro železniční dopravu

Certifikační společnost

Číslo osvědčení

Předpis

Platnost do

Deutsche Bahn

DBS 918 002-02

31.07.2025

c) EPD

Certifikační společnost

Číslo osvědčení

Předpis

Platnost do

Elektrotechnický zkušební ústav

ČSN ISO 14 025 - Environmentální značky a prohlášení

30.6.2028 dle EN 15804+A2:2019/AC:2021

ČSN ISO 14 025 - Environmentální značky a prohlášení

30.6.2028 dle EN 15804+A2:2019/AC:2021

Prohlášení o shodě - válcované profily

PL 2017

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO1_2017 (S240GP)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO2_2017 (S270GP)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO3_2017 (S355GP)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO4_2017 (S390GP)

PL 2019

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO1_2019 (S240GP)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO2_2019 (S270GP)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO3_2019 (S355GP)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. VS_PO4_2019 (S390GP)

PL 2021

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (S 240, S 270, S 355, S 390, S 430)

PL 2022

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (S 240, S 270, S 355, S 390, S 430)

PL 2024

KRAJOWA DEKLARACJA S240GP, S270GP, S355GP, S390GP, S430GP, S460GP, S500GP

Declaration of conformity - 1998

Declaration of conformity (CZ, ENG, DE)

Declaration of conformity - 2024

Declaration of conformity (CZ, ENG, DE)

Prohlášení výrobce

Prohlášení výrobce ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS2)

Prohlášení výrobce ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady EC 1907/2006 (“REACH”)

Prohlášení výrobce ke kontaminaci výrobků radioaktivitou

Prohlášení výrobce k obsahu „Conflict Minerals according to Dodd-Frank Act, Section 1502“

Prohlášení výrobce k obsahu azbestu ve výrobcích Vítkovice Steel, a.s.

Prohlášení výrobce k obsahu recyklovaného materiálu v produktech VÍTKOVICE STEEL, a.s. (LEED)

Certifikát o obalech

Prohlášení výrobce k obsahu PFAS látek

Další certifikáty pro: