Certifikáty - výpalky

Certifikáty - výpalky

Seznam certifikátů společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.

1. Systém managementu kvality a environmentálního managementu

VÍTKOVICE STEEL, a.s., je vlastníkem:

certifikátu pro systém managementu kvality (QMS) podle:

EN ISO 9001:2015 (TÜV NORD)

dále certifikátu pro systém environmentálního managementu kvality (EMS) podle:

EN ISO 14001:2015

a certifikátu managementu podle:

2. Výrobkové certifikáty a aprobace

VÍTKOVICE STEEL, a.s., je držitelem celé řady výrobkových certifikátů a aprobací, detaily jsou uvedeny v následující tabulce:

a) Certifikáty lodních inspekčních společností

Certifikační společnost

Číslo osvědčení

Předpis

Platnost do

DNV

DNV

31.01.2027

LR

LR

04.08.2025

b) Certifikace výrobků (bramy, plechy,výpalky, tyče, profily) - pro tlaková zařízení

Certifikační společnost

Číslo osvědčení

Předpis

Platnost do

TÜV NORD

PED II 2014/68/EU

30.09.2026

AD 2000-Merkblatt W0

30.09.2026

c) Prokázání shody výrobků pro stavební účely

Certifikační společnost

Číslo osvědčení

Předpis

Platnost do

TÜV NORD

Regulation (EU) No 305/2011

16.12.2024

TZÚS

Regulation (EU) No 305/2011, EN 1090-2+A1

d) Certifikace výrobků pro železniční dopravu

Certifikační společnost

Číslo osvědčení

Předpis

Platnost do

Deutsche Bahn

DBS 918 002-02

31.07.2025

e) EPD

Certifikační společnost

Číslo osvědčení

Předpis

Platnost do

Elektrotechnický zkušební ústav

ČSN ISO 14 025 - Environmentální značky a prohlášení

2.3.2026 dle EN 15804+A1:2013

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech 2019

Skupina dle TNI CEN ISO/TR 15608:2008: 1.1

Jakost

Skupina dle TNI CEN ISO/TR 15608:2008: 1.2

Jakost

Skupina dle TNI CEN ISO/TR 15608:2008: 1.3

Jakost

Skupina dle TNI CEN ISO/TR 15608:2008: 1.4

Jakost

Prohlášení o vlastnostech 2015

Skupina dle TNI CEN ISO/TR 15608:2008: 1.1

Jakost

Skupina dle TNI CEN ISO/TR 15608:2008: 1.2

Jakost

Skupina dle TNI CEN ISO/TR 15608:2008: 1.3

Jakost

Skupina dle TNI CEN ISO/TR 15608:2008: 1.4

Jakost

Prohlášení výrobce

Prohlášení výrobce ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS2)

Prohlášení výrobce ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady EC 1907/2006 (“REACH”)

Prohlášení výrobce ke kontaminaci výrobků radioaktivitou

Prohlášení výrobce k obsahu „Conflict Minerals according to Dodd-Frank Act, Section 1502“

Prohlášení výrobce k obsahu azbestu ve výrobcích Vítkovice Steel, a.s.

Prohlášení výrobce k obsahu recyklovaného materiálu v produktech VÍTKOVICE STEEL, a.s. (LEED)

Certifikát o obalech

Prohlášení výrobce k obsahu PFAS látek

Další certifikáty pro: