ESG

ESG

Udržitelnost

Environmentální odpovědnost

Společenská odpovědnost

Řízení společnosti

Naše cesta k udržitelnosti: ESG strategie

Vážení zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři,

Představujeme vám naši ESG strategii, která odráží náš závazek k zodpovědnému a udržitelnému podnikání. Věříme, že firmy nesou důležitou roli v budování lepšího a udržitelnějšího světa, a proto se aktivně zapojujeme do řešení ESG otázek.

V oblasti životního prostředí se zaměřujeme na snižování emisí CO2, efektivní nakládání s energiemi a zodpovědné využívání zdrojů. Podporujeme také inovace a technologie, které přispívají k ochraně životního prostředí.

V sociální oblasti klademe důraz na etické pracovní podmínky, diverzitu a inkluzi, rozvoj lidských zdrojů a podporu komunit, ve kterých působíme.

V oblasti správy a řízení se zavazujeme k transparentnímu a zodpovědnému vedení firmy, dodržování etických principů a budování silné firemní kultury.

Transparentnost je pro nás klíčová.

Pravidelně zveřejňujeme zprávy o našem ESG pokroku a sdílíme informace o našich cílech a aktivitách. Věříme, že otevřená komunikace a spolupráce s našimi stakeholdersy je nezbytná pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti.

Děkujeme Vám za Vaši podporu na naší cestě k udržitelnějšímu zítřku.

Hlavní body naší ESG strategie:

  • Snižování emisí CO2 a zvyšování energetické účinnosti
  • Zodpovědné využívání zdrojů a podpora cirkulární ekonomiky
  • Etické pracovní podmínky a diverzní a inkluzivní pracovní prostředí
  • Rozvoj lidských zdrojů a podpora komunit
  • Transparentní a zodpovědné vedení firmy
  • Dodržování etických principů a budování silné firemní kultury
  • Digitalizace

Připravujeme