Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

5. 3. 2012

Nadační fond EVRAZ financuje vzdělávání pracovníků sociálních služeb a rodičů

Ostrava. Péče o hendikepované osoby nabízí v současné době řadu moderních prostředků pro léčení a rehabilitaci vážných onemocnění. Mimo přístroje a materiálové vybavení, jde také o nové metody a techniky ošetřování. Mezi ně patří i tzv. bazální stimulace, se kterou se na přelomu února a března měli možnost seznámit rodiče postižených dětí a sociální pracovníci některých neziskových organizací z Moravskoslezského kraje. Oba kurzy pro 30 účastníků financoval Nadační fond EVRAZ.

Bazální stimulace je ošetřovatelský koncept, který k oblíbeným patří zejména v zahraničí. Hlavním cílem konceptu je zlepšení vnímání postižených pacientů a napomáhání rozvíjení jejich vlastní identity. Bazální stimulace umožňuje pacientům navázat komunikaci s okolím, zvládnout orientaci v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce organizmu. K jejímu použití není zapotřebí nadstandardních pomůcek.

Rozšíření a používání bazální stimulace brání nejčastěji nedostatek financí pro výuky odborných pracovníků. Proto se Nadační fond EVRAZ rozhodnul, že mimo finančních prostředků ve výši 8,9 mil. Kč věnovaných na 60 projektů neziskových organizací v Moravskoslezském kraji v tomto roce, podpoří přímo ještě další aktivity související s hendikepovanými dětmi. Financování, zatím, dvou kurzů bazální stimulace patří mezi ně. „Jako HR ředitelka vím, že mít ve svém týmu odborníky je základem úspěchu. Proto je neustálé sebevzdělávání důležité nejen pro firmy, ale i pro instituce, které se zaměřují na pomoc hendikepovaným dětem,“ říká Hana Jelínková, členka správní rady Nadačního fondu EVRAZ.

15 rodičů hendikepovaných dětí bylo s bazální stimulací seznámeno na semináři, který se konal v sobotu 3. března v Domě kultury AKORD v Ostravě-Zábřehu. Po teoretické části si mohli cviky a techniky vyzkoušet pod dohledem zkušených lektorů a objevili tak další šanci, jak zlepšit komunikaci se svým dítětem a najít k němu cestu i přes jeho těžké postižení.

Díky Nadačnímu fondu EVRAZ bylo týden před rodiči, v posledním únorovém víkendu, proškoleno i 15 pracovníků sociálních služeb, speciálních pedagogů a zdravotních sester. Dvoudenní základní kurz bazální stimulace umožnil informovat o této metodě pracovníky základních škol a ústavů z Ostravy a okolí. „Jedná se o kurz, který je pro naši práci zajímavý a důležitý, ale finančně náročný, “ řekla vrchní sestra Darja Waczyńska z Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici Ostrava. „Proto jsme rádi, že Nadační fond EVRAZ umožnil našim zaměstnankyním další vzdělávání. 

###

Pro vice informací kontaktujte:

Crest Communications Ostrava
Jaromír Krišica
Tel.: +420 603 543 572
press@cz.evraz.com 

 

Nadační fond Evraz, jehož zřizovatelem je EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., byl založen v roce 2006 za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje. Věnuje se projektům ze sociální oblasti a zdravotnictví, vědy a vzdělávání, kultury a sportu. Od svého založení do roku 2011 podpořil projekty v celkové výši 53 milionů Kč.