Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Archiv tiskových zpráv

431_1508783811_plechy-ref01

3. 7. 2024

Společnost VÍTKOVICE STEEL po 6 letech obměnila dozorčí radu. Kontrolní orgán společnosti bude mít po dlouhé době tuzemské složení. Novou členkou dozorčí rady se stává Dominika Tichá, specialistka na provozní financování. Za zaměstnance v dozorčí radě nadále zůstává Roman Ďurčo, předseda OS KOVO.

Nové složení dozorčí rady schválila valná hromada společnosti (ke dni 4. 4. 2024) na návrh představenstva společnosti a změny byly nyní zapsány v obchodním rejstříku. Tento krok přispěje ke zlepšení komunikace mezi vedením firmy a dozorčí radou, která v posledních letech vázla. Zároveň přispěje k větší transparentnosti, která patří mezi priority společnosti, jak ve vztazích s obchodními partnery, tak dalšími subjekty, bankami, investory apod.

Nová členka dozorčí rady Dominika Tichá je nezávislým externím poradcem a odborníkem na provozní finance a zefektivňování výroby s dlouholetými zkušenostmi z průmyslu. Dříve působila například ve společnosti ALLTUB CENTRAL EUROPE jako finanční ředitelka, prokurista a členka dozorčí rady, v poslední době pracovala v investiční skupině Natland jako interim CFO (interim finanční manažerka). Vlastní poradenskou společnost TCF Management Consulting.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Předsedou dozorčí se stal Roman Ďurčo, dlouholetý zaměstnanec podniku a současný předseda Odborového svazu KOVO. Podle stanov společnosti má dozorčí rada tři členy. Jedno místo zůstane zatím neobsazené.

Představenstvo pracuje v lokálním složení: Radek Strouhal (generální ředitel), Radim Pachlopník (provozní ředitel) a Vladimír Vavříček (ředitel Úseku bezpečnosti, správy majetku a právních služeb).

 

VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu. Firma zaměstnává přes 800 lidí. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků.

1VÍTKOVICE STEEL ZELENÁ OCELI MILION TUN-min

4. 6. 2024

Ostravská společnost VÍTKOVICE STEEL má ambice stát se jedním z prvních evropských producentů válcované oceli vyrobené s minimálním dopadem na životní prostředí. Podepsala memorandum se společností Vulcan Green Steel ze skupiny Jindal Steel, která staví v Ománu velký závod na výrobu tzv. zelené oceli. Vítkovice Steel by mohly z tohoto moderního závodu v příštích letech odebírat ročně až 1 milion tun ocelových bram.

„Získání nového dodavatele vstupního materiálu vyrobeného nejmodernější technologií je průlomovým strategickým krokem, který nám umožní vyrábět a dodávat na trh kvalitní plechy, štětovnice a výpalky z ekologické oceli,“ uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL a dodal: „Měli bychom se tak stát jedním z prvních výrobců tzv. zelených plechů v Evropě a posílit tak konkurenceschopnost i svou pozici na trzích. Memorandem jsme si rezervovali 1 milion tun ročně. Zatím takového objemu výroby nedosahujeme, letos bychom chtěli vyrobit zhruba 600 tisíc tun, ale je to naším cílem v příštích letech.“

V závazném memorandu o spolupráci se společnosti VÍTKOVICE STEEL a Vulcan Green Steel ze světoznámé indické ocelářské skupiny Jindal Steel & Power dohodly na vzájemné obchodní spolupráci, na základě které ostravský podnik získá ocelové bramy z nové továrny v objemu až 1 milion tun ročně v tloušťkách od 230 mm po 300 mm. Konkrétní cenové a technické podmínky dodávek se budou řešit samostatnými dohodami.

Označení „zelená ocel“ se používá pro ocel vyrobenou s minimálním dopadem na životní prostředí. Klasické výrobní postupy jsou nahrazovány moderními postupy, kdy se omezuje nebo zcela opouští využívání fosilních paliv. Při výrobě zelené oceli se uhlí nahrazuje například vodíkem, který je vyroben ideálně s použitím obnovitelných zdrojů. Tento způsob výrazně snižuje a minimalizuje emise CO₂ a dalších skleníkových plynů, přičemž zelená ocel má stejné vlastnosti jako ta obvyklá. Podle plánů Evropské unie dekarbonizace těžkého průmyslu významně podpoří boj proti klimatickým změnám. Ocel má zároveň zásadní roli v ozelenění dalších odvětví, je totiž součástí mnoha nízkoemisních a bezemisních řešení – od železniční dopravy, přes ekologické stavby až po energetiku.

„Náš ocelářský komplex v Duqm bude mít počáteční kapacitu 5 milionů tun dekarbonizované oceli ročně, k výrobě plně využije obnovitelné zdroje energie, bude totiž těžit z obrovského solárního a větrného potenciálu Ománu, který patří mezi největší na světě. Využití zeleného vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů energie zajistí uhlíkovou stopu menší než 0,6–0,7 tuny CO₂ na tunu surové oceli,“ uvádí Vulcan Green Steel na svých webových stránkách. Moderní ocelárna v Ománu má být dokončena v roce 2026.

Vítkovice Steel hledají a zkoušejí nové dodavatele bram dlouhodobě, v podstatě už od uzavření vlastní ocelárny v roce 2015, intenzivně pak poslední dva roky. Důležitou roli při tom mají nejen technické parametry, kvalita a logistika, ale i zmíněná uhlíková stopa a dopady na životní prostředí. Dodávkami z Arabského poloostrova by si VÍTKOVICE STEEL mohly pokrýt celou svou potřebu vstupního materiálu a zajistit si dostatek bram pro svůj další rozvoj.

VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu. Firma zaměstnává přes 800 lidí. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků.

Kontakt: Ing. Jana Dronská, MBA, dronska.jana@seznam.cz, M: +420606728882, www.vitkovicesteel.com

tisková zpráva 10procent

23. 11. 2023

Představitelé vedení a odborové organizace ve společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s. zakončili vzájemnou shodou kolektivní vyjednávání a podepsali dodatek ke kolektivní smlouvě, který stanovuje mzdový vývoj a zaměstnanecké benefity pro rok 2024. Zaměstnancům porostou mzdy a odměny při splnění stanovených kritérií celkově až o 10%.

Situace v ocelářství je složitá, ale je pro nás důležité, abychom byli dobrým zaměstnavatelem a měli stabilizovaný tým zkušených zaměstnanců. Dohoda na dodatku ke kolektivní smlouvě je z naší strany jasné potvrzení, že to myslíme vážně,“ uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s.

Podle podepsaného dodatku představuje procentuální kumulativní navýšení tarifních i smluvních mezd a dalších změn uvedených v Kolektivní smlouvě v průměru až 10%, přičemž část navýšení už se promítla zaměstnancům do výdělku a další část bude promítnuta od 1. dubna 2024. Přijaté změny mimo jiné také navazují na nová vládní úsporná opatření.

„Jsem rád, že vedení podniku vnímá naše požadavky a výsledkem je kompromis. Dává zaměstnancům záruku, že jejich reálně mzdy porostou a to je důležité, aby se zaměstnanci nemuseli cítit frustrovaní,“ doplnil Roman Ďurčo, předseda podnikové odborové organizace a předseda OS KOVO.

„V návaznosti na podepsaný dodatek můžeme potvrdit, že jsme stabilní společnost s adekvátním mzdovým ohodnocením a mnoha zaměstnaneckými benefity, jako je například letní a vánoční bonus, příspěvek na penzijní připojištění, cafeterii ve výši až 21 tisíc korun ročně,“ řekla Žaneta Giel Sigmundová, personální ředitelka společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s., a doplnila aktuální nabídku volných pozic: “K pokrytí rostoucí provozní potřeby aktuálně hledáme elektrikáře, paliče, jeřábníky, operátory hutní výroby.“

Aktuální nabídka volných míst ve společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s. a přehled benefitů a výhod jsou
k dispozici na webových stránkách zde.

 VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu. Firma zaměstnává téměř 850 lidí. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků.

Ocelárna tiskovka

26. 9. 2023

Skončila rozsáhlá demolice ocelárny VÍTKOVICE STEEL,
plocha je připravená na další rozvoj

Projekt rozsáhlé demolice ocelárny společnosti VÍTKOVICE STEEL, která ukončila provoz v roce 2015 kvůli ekologickým limitům, je u konce. Bourání probíhalo postupně podle podmínek stanovených stavebními úřady městských částí a s ohledem na okolní pozemky a objekty. Volná plocha nedaleko centra Ostravy o rozloze cca 17 hektarů bude k dispozici pro nové využití.

 „Dokončením demolice ocelárny končí jedna etapa vývoje podniku, která souvisí s tím, jak se ocelářství musí přizpůsobovat stále složitějším podmínkám, mezi které patří mimo jiné zpřísňování ekologických limitů. Uzavření ocelárny bylo pro mnohé smutným, ale pro zachování ostatních provozů a další rozvoj společnosti nutným krokem,“ uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Příprava demolice ocelárny se rozběhla už v roce 2016 rozsáhlým veřejnoprávním řízením, které zahrnovalo jednání s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení. Samotná demolice ocelárny začala po vyřízení všech povolení v dubnu 2019. Nejprve se odstraňovaly technologie uvnitř budov. Následně se stavěl ocelový 900 metrů dlouhý energo-most pro přeložky inženýrských sítí a začaly demolice nadzemních i podzemních částí objektů, včetně tří již nepotřebných komínů o výšce až 60 metrů, a práce na opláštění nově vzniklých venkovních stěn ostatních přilehlých hal.

„Hlavní souhalí ocelárny bylo zbouráno postupně v roce 2020. Mezi nejnáročnější etapy patřila demolice nejvyšší budovy – 55 metrů vysoké konvertorové haly ocelárny. Následovaly práce se sutinami, třídění materiálů a odvoz, zároveň probíhalo zasypání jam vzniklých odstraněním základů nepotřebných objektů. Poslední fází bylo zarovnání terénu tak, aby mohl být pozemek připraven k dalšímu využití,“ popsal Radim Pachlopník, výrobní ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Stavební a demoliční práce prováděly zkušené firmy. Hlavní dodavatel prací – firma TROJEK se postarala zároveň o odvoz a likvidaci nebo využití materiálů z demolice. Prioritou byla bezpečnost při probíhajících pracích a minimalizace dopadů na okolí, především zamezení vzniku nadměrné prašnosti a hluku podle podmínek stanovených stavebními úřady městských částí. V některých místech proběhne ještě likvidace staré ekologické zátěže, ke které se zavázal při privatizaci stát. Další využití pozemků bude záležet na budoucím majiteli, stávající regulace (územní plán) předpokládá průmyslové využití.

Vítkovická ocelárna vyráběla zhruba sto let. V únoru 2015 se vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL a Krajský úřad Moravskoslezského kraje dohodli, že nebude prodloužena platnost integrovaného povolení pro ocelárnu, která se už nevešla do zpřísněných ekologických podmínek ČR a EU. Provoz ocelárny společnosti VÍTKOVICE STEEL skončil 30. září 2015. Vedení zvažovalo i ekologizaci ocelárny, ta by si ale vyžádala miliardovou investici, která by neúměrně zatížila podnik a mohla jej dovést ke krachu. Rozhodnutí ukončit činnost ocelárny bylo za dané situace nejlepším možným řešením pro dlouhodobé zachování výroby a zaměstnanosti.

VÍTKOVICE STEEL nahradily vstupní polotovary pro svou výrobu tlustých plechů dodávkami bram od výrobců ze zahraničí, především z Ruska, Ukrajiny a z Brazílie. V následujících letech po zavření ocelárny se společnost soustředila na stabilizaci, rozvoj ostatních provozů a zlepšení své kondice, zejména zvýšení výkonu a kvality výrobků. I přes nepříznivou situaci v ocelářství v celé Evropě v posledních letech se daří firmě držet si své postavení předního evropského výrobce kvalitních tlustých plechů pro stavebnictví a strojírenství.

 VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu. Firma zaměstnává téměř 900 lidí. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků.

 

 26. 9. 2023, Jana Dronská

 

12procent tiskovka

15. 12. 2022

Představitelé vedení a odborové organizace ve společnosti VÍTKOVICE STEEL uzavřeli kolektivní vyjednávání a dohodli se na novém znění kolektivní smlouvy na dalších 5 let a na mzdovém vývoji a zaměstnaneckých benefitech pro příští rok. Zaměstnancům porostou mzdy a odměny při splnění stanovených kritérií celkově až o 12%.

„Aktuálně nás trápí vysoké ceny energií, komplikace v logistice a slabá poptávka po ocelářských výrobcích, ale v prvních třech čtvrtletích se nám dařilo a předpokládáme, že v příštím roce se situace zlepší. Pracujeme na úsporných opatřeních a soustředíme se na obchod a zajímavé zakázky. Proto si můžeme dovolit zaměstnancům přidat,“ uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Podle podepsaného dodatku zaměstnancům přibyde do mzdy od 1. dubna 2023 v průměru 1200 korun a další peníze do benefitních a bonusových programů. Získají například letní bonus ve výši 3000 korun a vánoční bonus 5000 korun při splnění hospodářských ukazatelů.

„Podařilo se nám být mezi prvními společnostmi v regionu s dokončeným kolektivním vyjednáváním a máme zároveň uzavřenou dohodou do dalších let. Je pro nás důležité, aby zaměstnanci vnímali, že si jejich práce vážíme. Udržet zaměstnanost a jistotu pro vás všechny je naším dlouhodobým cílem, zejména pak ve složitém období, které zažívá celá Evropa. Děkujeme odborové organizaci za to, že k jednání přistupovala i přes časté neshody velice konstruktivně a že byla ochotna vést dialog nad širokou šálou témat, který nakonec vyústil ve vzájemnou dohodu,“ doplnila Kateřina Nogolová, personální ředitelka společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Nové znění kolektivní smlouvy na dalších 5 let, tedy do konce roku 2027, přinese zaměstnancům společnosti například zvýšení všech evidovaných příplatků – např. za noční směny, rizika na pracovišti, pohotovost apod., a to již od ledna 2023. Součástí dohody je také navýšení odstupného při organizačních změnách a další dílčí úpravy zejména vázané na změny v zákoníku práce.

Po započtení odměn, benefitů a úprav dle nové kolektivní smlouvy budou mít zaměstnanci při splnění všech kritérií průměrně až o 12 procent více než v současnosti.

„S výsledným kompromisem mohou být zaměstnanci spokojeni, i když jsme šli do vyjednávání s vyšším cílem v důsledku vysoké inflace. Je však potřeba si uvědomit, v jak složité době pro průmysl se pohybujeme. Letošní rok nám ukázal, jak může být situace proměnlivá a spolupráce odborů a vedení musí fungovat,“ doplnil Roman Ďurčo, předseda podnikové odborové organizace a předseda OS KOVO.

VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu. Firma zaměstnává téměř 900 lidí. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků.

IMG_2269

22. 7. 2022

Ostravská společnost VÍTKOVICE STEEL vyrábí a funguje bez omezení, ale vleklé šetření Finančního analytického úřadu (FAÚ) kvůli podezření na vlastnické propojení na Rusko ji zatěžuje. Běží již 3 měsíce bez výsledku a úřad s firmou nekomunikuje. Společnost má kvůli tomu problém udržet obchodní i finanční partnery a také zaměstnanci i jejich rodiny žijí v nejistotě a obavách z dalšího vývoje.

„Poptávka po našich výrobcích je vysoká, ale podnikatelská činnost v situaci, kdy se táhne bezvýsledné šetření FAÚ a tím pádem i vznesená podezření, je mimořádně obtížná, přestože činíme vše pro to, aby byl její každodenní chod v maximální možné míře zachován,“ uvedl Radim Pachlopník, člen představenstva společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Společnost opakovaně písemně deklarovala vstřícnost a vůli ke spolupráci v rámci správního řízení a vydaného předběžného opatření pro nakládání s majetkem společnosti, které FAÚ zahájil na konci dubna. Žádnou oficiální odpověď však stále nedostala.

Situace na trzích je pro společnost příznivá, neboť poptávka po ocelářských výrobcích je vysoká a s válkou na Ukrajině ještě vzrostla. Problémem pro celý průmysl, nejen pro VÍTKOVICE STEEL, ale zůstávají drahé energie, logistické komplikace a nejistota dodávek plynu. K tomu oceláři ještě musí řešit emisní povolenky a ochranná opatření na dovoz oceli do Evropy. Přes všechny nepříznivé okolnosti společnost vyrábí a dodává výrobky zákazníkům, plní povinnosti vůči téměř 900 zaměstnanců, má dostatek zakázek a doufá, že situace kolem šetření FAÚ se vysvětlí a nepostihne firmu nenávratně.

Opakovaně potvrzujeme, že společnost VÍTKOVICE STEEL nemá ruské vlastníky ze sankčních seznamů. Společnost vlastní 5 nadnárodních investičních fondů, které ovládají osoby z bývalého Sovětského svazu, konkrétně z Arménie.

 

VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků. Společnost se loni vrátila po složitých ztrátových letech k provoznímu zisku.