Nadační fond Evraz pomáhá potřebným

26.3.2010

Nadační fond Evraz pomáhá potřebným

Po dohodě s mateřskou skupinou EVRAZ byl v rámci Nadačního fondu Evraz v roce 2009 kladen důraz na oblast podpory subjektů, které se zaobírají pomocí hendikepovaným dětem a mládeži, zejména v oblasti postižení dětskou mozkovou obrnou. Po konzultaci s kompetentními orgány města Ostravy a Moravskoslezského kraje byli vytipováni vhodní příjemci podpory zejména z oblasti neziskových organizací v kraji, kterým bylo nabídnuto, aby zaslali do Nadačního fondu Evraz vhodný projekt se žádostí o finanční podporu, pokud tak již neučinili.

Celkově došlo do fondu během roku 2009 96 žádostí, ze kterých správní rada nadačního fondu spolu s poradním orgánem vybrala 39 projektů 34 organizací, které zaslaly do fondu žádost o finanční příspěvek pro svůj projekt. Až na výjimky jim správní rada přiznala 100 % požadované částky. V předvánočním čase byli pozváni zástupci úspěšných žadatelů na pracovní jednání do ostravského Clarion Congress Hotelu (býv. Hotel Atom), aby převzali z rukou předsedy správní rady Nadačního fondu Evraz, Ing. Zbyňka Kvapíka, MBA, darovací smlouvy v celkové výši 8,9 mil. Kč na finance pro projekty.

Mezi úspěšnými žadateli jsou organizace z Ostravska, ale i celého Moravskoslezského kraje: Krnov, Opava, Orlová, Nový Jičín, Metylovice, a.j. Poskytované nadační příspěvky se pohybují v řádu desítek až stovek tisíc korun. Mezi největšími podpořenými projekty jsou např. sonograf pro kliniku dětské neurologie FN Ostrava v hodnotě 1,5 mil. Kč a příspěvek na sportovní areál pro děti s neurologickým postižením v Odborném léčebném ústavu Metylovice v hodnotě 800 000 Kč. V rámci „mateřského obvodu" Mariánských Hor a Hulvák,  získala finance např. mateřská škola na ulici Zelené, Můzická škola pro hendikepované děti a TJ Slavoj-Hulváky. Všichni obdarovaní se shodli na tom, že je velmi záslužné, že i v tak ekonomicky komplikované době existují firmy, kterým není lhostejné jejich okolí a pomáhají zlepšovat podmínky pro život těm, kteří neměli v životě takové štěstí, že se např. narodili zcela zdraví.

Jaromír Krišica
tiskový mluvčí

Aktuality