Certifikaty štětovnice 2

Seznam certifikátů společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.

1. Systém managementu kvality a environmentálního managementu

VÍTKOVICE STEEL, a.s., je vlastníkem certifikátu pro systém managementu kvality (QMS) podle EN ISO 9001:2015 (TÜV NORD), dále certifikátu pro systém environmentálního managementu kvality (EMS) podle EN ISO 14001:2015 a certifikátu ISO 45001:2018.

2. Výrobkové certifikáty a aprobace

VÍTKOVICE STEEL, a.s., je držitelem celé řady výrobkových certifikátů a aprobací, detaily jsou uvedeny v následující tabulce:

a) Prokázání shody výrobků pro stavební účely

Certifikační společnost Číslo osvědčení Předpis Platnost do
TÜV NORD 1326WL075952 Ü – Zeichen Bauregelliste A, část 1
Strojírenský zkušební ústav s.p., Jablonec n. Nisou STO-30-20088-18(jeř. kolejnice), STO-30-20087-18 (štětovnice),
J-30-20089-18
Zákon č.22/1997 Sb. a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. 20.02.2021
ZETOM Katowice Nr 005-UWB-003 Dz.U. 2016 r. poz.1966
Consiglio Superiore dei Lavori Publici 004/17-AM D.M.14.01.2008:Norme tecniche per le costruzioni 15.06.2021
OOO "SamaraTest" РОСС СZ.AЖ40.H00020 GOST R 56354-2015 28.02.2021

b) Certifikace výrobků pro železniční dopravu

Certifikační společnost Číslo osvědčení Předpis Platnost do
Deutsche Bahn HPQ –DBS 918002-02 Certifikát VS DBS 918 002-02 28.02.2022