Certifikaty štětovnice 2

Seznam certifikátů společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.

1. Systém managementu kvality a environmentálního managementu

VÍTKOVICE STEEL, a.s., je vlastníkem certifikátu pro systém managementu kvality (QMS) podle EN ISO 9001:2015 (TÜV NORD), dále certifikátu pro systém environmentálního managementu kvality (EMS) podle EN ISO 14001:2015 a certifikátu ISO 45001:2018.

2. Výrobkové certifikáty a aprobace

VÍTKOVICE STEEL, a.s., je držitelem celé řady výrobkových certifikátů a aprobací, detaily jsou uvedeny v následující tabulce:

a) Prokázání shody výrobků pro stavební účely

Certifikační společnost Číslo osvědčení Předpis Platnost do
TÜV NORD 1326WL075952 Ü – Zeichen Bauregelliste A, část 1
Strojírenský zkušební ústav s.p., Jablonec n. Nisou STO-J-00920-21 (štětovnice),
J-00996-21
Zákon č.22/1997 Sb. a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 215/2016 Sb. 21.05.2024
ZETOM Katowice Nr 005-UWB-003 Dz.U. 2016 r. poz.1966
Consiglio Superiore dei Lavori Publici 002/21-AM
Attestato di Qualificazione S 430GP
D.M.17.01.2018:Norme tecniche per le costruzioni 10.03.2026

b) Certifikace výrobků pro železniční dopravu

Certifikační společnost Číslo osvědčení Předpis Platnost do
Deutsche Bahn HPQ –DBS 918002-02 Certifikát VS DBS 918 002-02 28.02.2023

c) EPD

Certifikační společnost Číslo osvědčení Předpis Platnost do
Elektrotechnický zkušební ústav
EPD-7210003
Certifikát
ČSN ISO 14 025 - Environmentální značky a prohlášení 2.3.2026 dle EN 15804+A1:2013