Dodavatelé / vstup do systému

Vstup do webové aplikace pro nahrávání dat a uploadování dokladů podle dohody o elektronické fakturaci. Webová aplikace je dostupná pro dodavatele silničních dopravních služeb.

Vstup do webové aplikace je možný po registraci na kontaktní adrese logdept@vitkovicesteel.com

Před prvním přihlášením je nutné si naimportovat náš certifikát z adresy http://web.vitkovicesteel.com/pki/CERT.steelnet.cz.crt

Vstup do systému