Dodavatelé / vstup do systému

Opatření k zajištění BOZP a PO
Standardní postup práce týkající se nakládky plechů na kamiony
Základní pokyny pro externí přepravce nákladní automobilové přepravy VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Bezpečnostní pokyn pro nakládku nebo vykládku vozidla - nákladiště KVARTO
Bezpečnostní pokyn pro nakládku nebo vykládku vozidla - nákladiště DUO
Bezpečnostní pokyn pro nakládku nebo vykládku vozidla - nákladiště TPT


Vstup do webové aplikace pro nahrávání dat a uploadování dokladů podle dohody o elektronické fakturaci. Webová aplikace je dostupná pro dodavatele silničních dopravních služeb.

Vstup do webové aplikace je možný po registraci na kontaktní adrese logdept@vitkovicesteel.com

Před prvním přihlášením je nutné si naimportovat náš certifikát z adresy http://web.vitkovicesteel.com/pki/CERT.steelnet.cz.crt 

Návod na instalaci certifikátu naleznete zde

Vstup do systému