Zkušební laboratoře

Úvod

Akreditované Zkušební laboratoře VÍTKOVICE STEEL č. 1634
Zkušební laboratoře VÍTKOVICE STEEL jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s na základě plnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Zkušební laboratoře VÍTKOVICE STEEL jsou členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří,z. s.
Laboratoře jsou součástí organizační struktury společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. a v rámci své činnosti se dlouhodobě aktivně podílejí na zkoušení mechanických vlastností produktů portfolia VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Nabízené služby

  • Realizujeme široké portfolio mechanických zkoušek, včetně ověření a zkoušení chemické analýzy nízko a středně legovaných ocelí.
  • Krátké lhůty prováděného zkoušení, individuální cenová politika pro jednotlivé zákazníky.

Mechanická zkušebna

Laboratoř mechanických vlastností provádí následující zkoušky:

  • tahové zkoušky – v rozsahu 10 N až 1600 kN, u vybraných zařízení s možností provádění zkoušek při teplotách od 50 °C do +1100 °C,
  • zkoušky rázem v ohybu s použitím rázového kladiva o nominální energii 300 J a 450 J v rozsahu zkušebních teplot od -196 °C do + 90 °C,
  • zkoušky DWTT s použitím padostroje o nominální energii až 100 kJ v rozsahu zkušebních teplot od -60 °C do + 60 °C,
  • zkoušky tvrdosti dle Brinella, Rockwella a Vickerse v širokém rozsahu měřících stupnic,
  • technologické a jiné zkoušky (zkoušky ohybem, návar – ohyb),
  • zkoušky lamelární praskavosti.

nahoru

Další fotografie najdete ve fotogalerii ukázat celou fotogalerii

Chemická laboratoř

  • Kvantitativní analýzy nelegovaných i legovaných ocelí - metoda spektrometrická.

Certifikáty:

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.
Seznam zkušebních postupů, pro které jsou laboratoře akreditovány:

nahoru

Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
1 Zkoušky tahem za pokojových teplot SOP-200.43-01 (ČSN EN ISO 6892-1, ASTM E8, ASTM A370, ASME Code Sec.II, Part A, SA 370, ASME Code Sec.IX-QW-150, ČSN EN ISO 4136, ČSN EN ISO 5178) Kovové materiály
2 Zkoušky tahem za zvýšených teplot SOP-200.43-02 (ČSN EN ISO 6892-2, ASTM E21, ASTM A370) Kovové materiály
3 Zkouška rázem v ohybu za pokojových a snížených teplot SOP-200.43-03 (ČSN ISO 148-1, ASTM E23, ASTM A370, ASME Code Sect.II, Part A, SA 370, ASME Code Sec.IX-QW-170, ČSN EN ISO 9016) Kovové materiály
4 Zkoušky tvrdosti podle Brinella a Vickerse SOP-200.43-07 (ČSN EN ISO 6506-1, ČSN EN ISO 6507-1, ASTM A370, ASTM E 10, ASTM E 92, ČSN EN ISO 9015-1) Kovové materiály
5 Zkoušky ohybem SOP-200.43-04 (ČSN EN ISO 7438, ASTM A370, ASME SA 370, ASME Code Sec.IX-QW-160,ČSN EN ISO 5173) Kovové materiály
6 Zkoušky lamelární praskavosti SOP-200.43-05 (ČSN EN 10164, ASTM A770/A770M, ASME Code Sect.II, Part A, SA-770/SA-770M) Kovové materiály
7 Zkoušky padajícím závažím - DWTT SOP-200.43-06 (ČSN EN 10274, ASTM E436, API RP 5L3, GOST 30456) Kovové materiály
8 Zkoušky návar - ohyb SOP-200.43-09 (SEP 1390) Kovové materiály

Vysvětlivky:
SOP Standardní operační postup
ASTM, API, ASME Technické normy USA
GOST Technické normy Rusko
SEP Technické normy Německo

nahoru