Zkušební laboratoře

Úvod

Akreditované Zkušební laboratoře VÍTKOVICE STEEL č. 1634
Zkušební laboratoře VÍTKOVICE STEEL jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s na základě plnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Zkušební laboratoře VÍTKOVICE STEEL jsou členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z. s.
Laboratoře jsou součástí organizační struktury společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. a v rámci své činnosti se dlouhodobě aktivně podílejí na zkoušení mechanických vlastností produktů portfolia VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Nabízené služby

 • Realizujeme především destruktivní zkoušky mechanických vlastností kovových materiálů jako například zkoušku tahem za okolních a zvýšených teplot, zkoušku rázem v ohybu, zkoušku tvrdosti, zkoušku ohybem, zkoušení svarů apod. V chemické laboratoři provádíme stanovení radioaktivity.
 • Provádíme metalografickou kontrolu (hodnocení struktury materiálu) metodou „Zkoušení a hodnocení makrostruktury“ a „Zkoušení makrostruktury sirníkovými otisky“, tzv. Baumannův otisk.
 • Krátké lhůty prováděného zkoušení, individuální přistup, rychlé jednání a zajímavé ceny (ceník jednotlivých zkoušek zasíláme na vyžádání).
 • Zkušební laboratoře zavedly pro zákazníky neakreditovanou metodu „měření úchylky kolmosti pálené hrany a průměrné výšky profilu Rz5.

Kontakt

Ing. Gabriela Míčková
Tel.: +420 720 746 039

Mechanická zkušebna

Laboratoř mechanických vlastností provádí následující zkoušky:

 • Zkoušky tahem za okolních teplot (točené i ploché) v rozsahu 1,25 kN až 1600 kN,
 • Zkoušky tahem za zvýšených teplot (točené) v rozsahu 1,25 kN až 125 kN, do +900 °C,
 • Zkoušky rázem v ohybu s použitím rázového kladiva o nominální energii 450 J, v rozsahu zkušebních teplot do -80 °C,
 • Zkoušky tvrdosti dle Vickerse, Brinella a Rockwella v širokém rozsahu měřících stupnic,
 • Zkoušky ohybem,
 • Zkoušky namáhání kolmo k povrchu (ve směru tloušťky) - lamelární praskavosti,
 • Zkoušky rozlomením,
 • Zkoušky návar – ohybové,
 • Stanovování radioaktivity materiálu,
 • Zkoušku makrostruktury pomocí sirníkových otisků (Baumannův otisk),
 • Zkoušení a hodnocení makrostruktury.
 • Měření úchylky kolmosti pálené hrany a průměrné výšky profilu Rz5.

nahoru

Další fotografie najdete ve fotogalerii ukázat celou fotogalerii

Certifikáty:

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.
Seznam zkušebních postupů, pro které jsou laboratoře akreditovány:

nahoru

Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
1 Zkoušky tahem za pokojových teplot SOP-200.43-01 (ČSN EN ISO 6892-1, ASTM E8, ASTM A370, ASME Code Sec.II, Part A, SA 370, ASME Code Sec.IX-QW-150, ČSN EN ISO 4136, ČSN EN ISO 5178 ) Kovové materiály
2 Zkoušky tahem za zvýšených teplot SOP-200.43-02 (ČSN EN ISO 6892-2, ASTM E21, ASTM A370) Kovové materiály
3 Zkouška rázem v ohybu za okolních a snížených teplot SOP-200.43-03 (ČSN EN ISO 148-1, ASTM E23, ASTM A370, ASME Code Sec.II, Part A, SA 370, ASME Code Sec.IX-QW-170, ČSN EN ISO 9016) Kovové materiály
4 Zkoušky tvrdosti podle Vickerse SOP-200.43-07 (ČSN EN ISO 6507-1, ASTM A370, ASTM E 92, ČSN EN ISO 9015-1) Kovové materiály
5 Zkoušky ohybem SOP-200.43-04 (ČSN EN ISO 7438, ASTM A370,ASME SA 370, ASME Code Sec.IX-QW 160, ČSN EN ISO 5173) Kovové materiály
6 Zkoušky lamelární praskavosti SOP-200.43-05 (ČSN EN 10164, ASTM A770/A770M, ASME Code Sec.II, Part A, SA-770/SA-770M) Kovové materiály
7 Zkoušky tvrdosti podle Brinella SOP-200.43-06 (ČSN EN ISO 6506-1, ASTM A370, ASTM E 10) Kovové materiály
8 Zkoušky návar - ohyb SOP-200.43-09 (SEP 1390) Kovové materiály
9 Zkoušení makrostruktury sirníkovými otisky SOP-200.43-14 (ISO 4968, ASTM E1180, DBS 918 002 -02) Kovové materiály
10 Zkoušení a hodnocení makrostruktury SOP-200.43-13 (ČSN EN ISO 17639, DBS 918002-02) Kovové materiály
11* Stanovení radioaktivity materiálu SW-200.43-029 Kovové materiály
12* Zkouška rázem v ohybu po plastické deformaci za studena a následném simulovaném stárnutí SOP-200.43-10 Kovové materiály
13* Zkouška rozlomením SOP-200.43-11 Kovové materiály
14* Zkouška tvrdosti podle Rockwella SOP-200.43-12 Kovové materiály
15* Měření úchylky kolmosti pálené hrany a průměrné výšky profilu Rz5 SW-200.43-047 Kovové materiály

Vysvětlivky:
* Metoda mimo rozsah akreditace
SOP Standardní operační postup
ASTM, API, ASME Technické normy USA
GOST Technické normy Rusko
SEP Technické normy Německo
DBS - Deutsche Bahn Standard (Standard Německých drah)
SW- standardní pracovní postup

nahoru