Štětovnice

Počátky výroby štětovnic ve VÍTKOVICE STEEL, a.s. se datují rokem 1935. Kvalita tohoto sortimentu výrobků je známá v mnoha zemích Evropy.
Jakostní úroveň sortimentu štětovnic vyráběných na těžké profilové trati je garantována celou řadou certifikátů.
Válcovna profilů je tvořená těžkou profilovou tratí, jejíž hlavní výrobní náplní jsou štětovnice, ale mohou zde být válcovány i profily jiných typů.

Jakostní sortiment má tyto účely použití:

  • konstrukce pro vodní hospodářství a protipovodňová ochrana
  • přístavy, kanály
  • mostové opěry
  • podlahy a základy
  • podzemní stavby
  • přídržné stěny pro rozšíření silnic

Další fotografie najdete ve fotogalerii ukázat celou fotogalerii